Douane gaat extra controleren op BTI’s, douanewaarde, vrijstellingen & e-commerce

Onlangs heeft de Douane extra controles aangekondigd inzake de waarde van diverse soorten producten, producten verkocht online, de classificatie van producten en een juiste toepassing (en aanwezigheid) van de BTI-beschikking.

Douanewaarde en classificatie van kleding en schoenen

In het nieuwsbericht geeft de Douane aan dat de douanewaarde en het toegepaste tarief op kleding en schoenen afkomstig uit China, Vietnam, Bangladesh, Hong Kong, India, Pakistan en Thailand niet altijd correct is opgenomen in de douaneaangifte. De Douane heeft daarom aangekondigd de betreffende goederen afkomstig uit deze landen extra te gaan controleren op de aangegeven waarde en de gebruikte goederencode.

E-commerce producten 

Daarnaast heeft de Douane extra controles aangekondigd voor de waarde van online verkochte producten. De online verkoop van goederen afkomstig uit landen buiten Europa blijft sterk toenemen. Uit onderzoek blijkt echter dat op grote schaal wordt gefraudeerd bij importtransacties. In een eerder gepubliceerd artikel hebben wij reeds besproken dat in de praktijk importeurs regelmatig met opzet een te lage douanewaarde opgeven voor een product. Als gevolg van deze frauduleuze praktijken wordt er in de praktijk een te laag bedrag aan douanerechten (of helemaal geen douanerechten) betaald door de toepassing van een invoervrijstelling. De Douane gaat nu dan ook de waarde van de aangegeven producten extra controleren.

Controle toepassing BTI-beschikking

Verder zal de Douane de toepassing van een bindende tariefinlichting (BTI) extra gaan controleren. Een BTI is een beschikking van de Douane waarin de indeling van een bepaald goed is vastgesteld. Als een BTI is verstrekt, dient de rechthebbende de BTI verplicht te gebruiken bij het doen van de aangifte. Zo dient de importeur het referentienummer van de BTI in de aangifte te vermelden en dient zij overeenkomstig de BTI het juiste tarief toe te passen. In de praktijk wordt de BTI regelmatig niet toegepast in de aangifte, dit omdat men het bijvoorbeeld niet eens is met het vastgestelde tarief en men een lager tarief wenst toe te passen. De importeur doet daarmee in beginsel een onjuiste aangifte. De Douane gaat nu extra controles instellen om vast te stellen dat de BTI juist wordt toegepast en zal dan ook actief het toegepaste tarief en de vermelding van het referentienummer gaan controleren. Dit is ook van belang voor douane expediteurs en andere logistieke bedrijven die optreden als douane vertegenwoordiger.

Verzamel alle informatie 

Indien u aangiftes verzorgt met betrekking tot de hierboven genoemde goederen, zorg er dan voor dat u de goederencode en de douanewaarde extra controleert. Het is daarbij raadzaam om uw klanten te verzoeken om extra informatie inzake de oorsprong, tariefindeling of waarde van de goederen, mocht u nog niet over die informatie beschikken. Zorg er verder voor dat u op de hoogte bent van de eventueel afgegeven BTI voor de in te voeren producten. Dit om het indienen van een onjuiste aangifte en additionele correcties te voorkomen.