Eerste uitspraak over de nieuwe ontslaggrond onder de WAB

Eerder schreven wij over de introductie van de nieuwe ontslaggrond onder de WAB: de ‘i-grond’ of cumulatiegrond, waarmee ontslaggronden gecombineerd kunnen worden. Velen vroegen zich af of het ontslagrecht hiermee daadwerkelijk versoepeld zou worden en daarmee een werknemer makkelijker ontslagen kan worden. De eerste uitspraak is inmiddels een feit. Wat leert deze ons?

De situatie

Wat speelde er? Het dossier van werknemer bevatte zes aantekeningen uit 2009 en 2010 over onder andere zijn agressieve wijze van communiceren en zijn onaanvaardbare gedrag en houding op de werkvloer. In 2018 krijgt werknemer een officiële waarschuwing vanwege ongeoorloofde afwezigheid en in 2019 wordt hij, na een anonieme tip, verdacht van sabotage. Dit laatste had desastreuze gevolgen voor werkgever kunnen hebben. Later dat jaar gedraagt werknemer zich opnieuw bijzonder agressief en dan is voor werkgever de maat vol: hij wendt zich tot de kantonrechter. Werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden op grond van – ernstig - verwijtbaar handelen (e-grond), disfunctioneren (d-grond) en een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). Daarnaast verzoekt werkgever (aanvullend) om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van de cumulatiegrond (i-grond).

De beoordeling

De kantonrechter oordeelt dat geen van de aangevoerde afzonderlijke ontslaggronden voldragen is. Ook is er geen sprake van een bijna voldragen ontslaggrond. Ten slotte is naar het oordeel van de kantonrechter ontbinding wegens de cumulatiegrond in deze niet gerechtvaardigd. Werkgever heeft deze ontslagrond namelijk niet afzonderlijk toegelicht. Het is niet aan de kantonrechter om – wanneer een toelichting ontbreekt – te beoordelen of de gedeeltelijke ontslaggronden samen zouden moeten cumuleren tot een voldragen ontslaggrond. De cumulatiegrond is bedoeld voor die gevallen waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden. Hiervan was volgens de rechter geen sprake.

De praktijk

Al met al kan worden gezegd dat werkgevers, bij de toepassing van de nieuwe ontslaggrond, niet te gemakkelijk de nieuwe ontslaggrond erbij kunnen ‘gooien’. Slechts een toevoeging van de i-grond aan het verzoekschrift, zonder onderbouwing en argumentatie, volstaat duidelijk niet. Het betoog moet concreet gericht zijn op de reden voor het ontslag en wellicht moeten de relevante feiten zelfs worden herhaald. Ook lijkt het erop dat er sprake moet zijn van een bijna voldragen ontslaggrond. Tip is dan ook om - nog steeds - op tijd te beginnen met het vormen van een dossier.

Vraag is natuurlijk of deze lijn zal worden doorgezet. Dat zal moeten blijken uit komende jurisprudentie. Wij houden u op de hoogte.

Meer weten?

Twijfelt u over uw dossier? Weet u niet goed welke stappen u moet zetten om tot een deugdelijk dossier te komen? Maak dan gebruik van ons Ontslagkompas. Een handige tool waarmee u stapsgewijs een inschatting kunt maken van de stand van uw dossier. Uiteraard kunt ook contact op nemen met Nienke Lemmink, of één van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.