eHerkenning UWV nodig bij ontslag werknemer

Voor de meeste zaken bij de overheid heeft u privé een digitale, persoonlijke inlog nodig: uw DigiD. Het UWV WERKbedrijf (‘UWV’) gaat ook steeds meer met de (digitale) tijd mee. Als gevolg daarvan heeft u tegenwoordig eHerkenning nodig om in te kunnen loggen op uw werkgeversportaal bij het UWV. Inloggen op het werkgeversportaal is bijvoorbeeld nodig om een ontslagaanvraag in te dienen om een werknemer te kunnen ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of na twee jaar ziekte.

eHerkenning aanvragen

Er zijn zes door de Rijksoverheid goedgekeurde leveranciers waar u eHerkenning kunt aanvragen. De kosten van eHerkenning zijn voor rekening van de gebruikers van het systeem en verschillen per leverancier. In het leveranciersoverzicht staan alle leveranciers van eHerkenning en de type inlogmiddelen die ze aanbieden op een rij. Let bij de keuze voor een leverancier op het volgende:

Betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning heeft verschillende niveaus van betrouwbaarheid: eH1, eH2, eH2+, eH3 en eH4. Voor het werkgeversportaal is betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger nodig. Bij dit niveau is ook een identiteitscontrole verplicht.

Ketenmachtiging

U dient bij de leverancier aan te geven wie eHerkenning gaat gebruiken en waarvoor. Want eHerkenning is persoonlijk: iedereen die namens het bedrijf inlogt, heeft zélf eHerkenning. Per persoon wordt vastgelegd waarvoor hij eHerkenning kan gebruiken. Op die manier kunt u bijvoorbeeld iemand machtigen voor de btw-aangifte en iemand anders voor het aanvragen van een ontslagvergunning. 

Met een ketenmachtiging kunt u ook een intermediair (bijvoorbeeld Baker Tilly) zaken voor u laten doen in het werkgeversportaal, bijvoorbeeld een ontslagaanvraag indienen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De intermediair kan deze machtiging doorgeven aan collega’s binnen zijn organisatie. Het is dus raadzaam om op voorhand te bedenken of u van ketenmachtiging gebruik wilt maken. Niet alle leveranciers bieden namelijk ketenmachtiging aan.

Verwerkingstijd

De verwerkingstijd van een aanvraag is afhankelijk van wat er bij de Kamer van Koophandel is opgenomen over uw organisatie:

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van eHerkenning 0 - enkele weken;
  • Heeft uw organisatie een complexe(re) bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders) of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, dan kan de levertijd oplopen tot meer dan enkele weken.

Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en handtekeningen.

Vanaf 1 april a.s. kunnen werkgevers een verzoek indienen bij het UWV voor compensatie van de transitievergoeding die betaald is aan een werknemer na twee jaar ziekte. Voor het aanvragen van deze compensatie is ook eHerkenning nodig.

Wilt u een dergelijk compensatieverzoek indienen of ziet u zich genoodzaakt om personeel te ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden, vraagt u dan nu eHerkenning aan, zodat u hierover beschikt als het nodig is.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Jolijn van den Bosch of één van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory voor ondersteuning of meer informatie.