Eigenwoningschuld voordeliger in box 3?

Bij de financiering van een eigen woning denkt men in eerste instantie aan de fiscale aftrek van rente in box 1. Door de historisch lage rente en verscheidene maatregelen van de overheid is het echter steeds vaker voordelig om een schuld voor uw eigen woning op te nemen in box 3 in plaats van in box 1.

De laatste jaren zijn onder andere de volgende maatregelen genomen om de aftrek van rente te beperken:

  • een nieuwe lening moet sinds 2013 aan stringente voorwaarden voldoen, waaronder een jaarlijkse aflossing
  • het eigenwoningforfait stijgt voor huizen met een waarde boven 1 miljoen ieder jaar
  • het belastingvoordeel van de renteaftrek in de hoogste belastingschijf wordt ieder jaar met een half procentpunt verlaagd.
    Daarnaast is de hypotheekrente momenteel historisch laag.

Een hypotheekschuld in verband met de aanschaf, het onderhoud of de verbouwing van een eigen woning belandt in box 1 als de schuld aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij leningen vanaf 2013 is het heel eenvoudig om te regelen dat de lening niet aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld door overeen te komen dat er geen of een te lage jaarlijkse aflossing plaatsvindt. De schuld komt dan in box 3 terecht. Voor op 1-1-2013 bestaande leningen ligt het genuanceerder; deze leningen hebben geen fiscaal-wettelijke aflossingseis. Daar zal het in de praktijk lastig zijn om die te verplaatsen van box 1 naar box 3.

Tot slot een waarschuwing. Het onderbrengen van een eigenwoningschuld in box 3 kan in sommige gevallen fiscaal voordeel opleveren, maar het is denkbaar dat op termijn box 1 gunstiger is. De schuld terugbrengen van box 3 naar 1 is niet mogelijk.