Eindejaarsspecial 2019: aangekondigde fiscale wetsvoorstellen

Wat weet u van de aangekondigde fiscale wetsvoorstellen? In de Eindejaarsspecial 2019 staan wetsvoorstellen die binnenkort gaan wijzigen. Benieuwd wat er gaat veranderen en of dit invloed heeft op u? Lees het in dit nieuwsartikel.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. In het onderdeel Aangekondigde fiscale wetsvoorstellen komen de volgende voorstellen aan bod:

Implementatie richtlijn e-commerce

De richtlijnen zijn gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen van zowel goederen als diensten. De beoogde inwerkingtreding van dit voorstel is 01-01-2021

Implementatie btw elektronische handel

Modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten. De beoogde inwerkingtreding van dit voorstel is 01-01-2021

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De voornaamste reden voor deze maatregel is het tegengaan van belastinguitstel en -afstel door ab-houders. Door overtollige gelden als lening aan de eigen vennootschap te onttrekken in plaats van als dividend of loon te genieten, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen. Het kabinet sluit met dit wetsvoorstel de belastingheffing aan op het beschikkingsmoment van deze gelden. Ab-houders moeten daardoor box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan €500.000 lenen van hun vennootschap. Het wetsvoorstel wordt in het 4e kwartaal van 2019 ingediend

Aanpassingen van box 3

In de uitwerking van de voorgestelde aanpassing van box 3 wordt de vermogensverdeling van een belastingplichtige niet langer gebaseerd op een gemiddelde maar sluit deze aan bij de werkelijke vermogensverdeling conform de geschetste contouren in de brief ‘Aanpassing box 3’ van 6 september 2019. De beoogde indiening van dit voorstel is zomer 2020.

Nieuwe concernregeling ter vervanging van fiscale eenheid

De staatssecretaris heeft aangekondigd binnen afzienbare tijd met een nieuwe concernregeling te komen als vervanging van de huidige fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. De beoogde inwerkingtreding van dit voorstel is nog niet bekend.

Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Wijziging Wet WOZ ter verbetering rechtsbescherming belanghebbenden. De beoogde inwerkingtreding van dit voorstel is nog niet bekend.

Wetsvoorstel aanpassing liquidatieverliesregeling

Nederlandse multinationals zouden in Nederland meer vennootschapsbelasting moeten betalen over hun winst. Daarom zou de liquidatieverliesregeling moeten worden ingeperkt door de aftrekbaarheid van een liquidatieverlies te beperken. Soortgelijke beperkingen zijn ook voorgesteld ten aanzien van de stakingsverliesregeling (staking van een vaste inrichting). De beoogde ingangsdatum van dit voorstel is 01-01-2021.

Mocht u naar aanleiding van de Eindejaarsspecial 2019 nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.