Eindejaarsspecial 2019: auto

Heeft u een onderneming in de autobranche? Rijden de medewerkers een auto van de zaak? Of rijdt u misschien zelf in een auto van de zaak? Dan kunnen de tips over de auto van de zaak uit de Eindejaarsspecial nuttig voor u zijn. In dit artikel wordt ook elektrisch rijden behandeld.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. In het onderdeel Auto komen de volgende onderwerpen aan bod:

Kopen van elektrische auto’s

Het rijden met elektrische auto’s wordt minder interessant. In 2019 heeft u in principe nog een bijtelling wegens privégebruik van 4% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de bijtelling 8% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 45.000 en 22% over het meerdere. Voor een auto met een CO2-uitstoot van nihil (die op waterstof kan rijden) mag u het lage bijtellingspercentage over de hele waarde toepassen! Als de auto onder het overgangsrecht valt, kunt u nog een tijdje de oude bijtelling hanteren.

Overgangsrecht

De oude bijtellingspercentages en CO2-uitstootgrenzen gelden na de eerste toelating op de weg van de auto nog gedurende zestig maanden. Deze termijn start op de eerste dag van de maand na de datum van eerste toelating. Daardoor vallen veel auto’s die zijn aangeschaft vóór 1 januari 2017 onder een bijtellingspercentage van 25%! Vanwege de bijtelling voor privégebruik auto kan het zinvol zijn om een reeds bestelde elektrische auto in 2019 te laten afleveren en niet pas in 2020.

Check of uw werknemer daadwerkelijk voldoet voor het achterwege laten privé-bijtelling

Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, mag u de bijtelling voor het privégebruik van de auto onder voorwaarden achterwege laten. Bijvoorbeeld als u een kopie bezit van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de werknemer, waarin de werknemer verklaart niet meer dan 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2020 hetzelfde blijft. Als uw werknemer in 2020 méér dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op: De bijtelling geldt per kalenderjaar. Attendeer uw werknemer hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto, dan moet u het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

Onderneming in de autobranche: houd het autogebruik bij

Bent u actief in de autobranche? De kans is dan groot dat uw werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. In deze situatie moet u goed bijhouden welke werknemers in welke auto’s rijden. Zeker met het einde van het jaar in het vooruitzicht is het verstandig om na te gaan of u de registratie van de auto’s en de werknemers op orde heeft. In paragraaf 4 van de Handreiking privégebruik auto van de Belastingdienst vindt u praktische tips voor de autobranche. De handreiking is hier te vinden.

Verkeersboetes betalen door werknemers

Heeft uw werknemer tijdens het gebruik van de auto van de zaak verkeersboetes gekregen en heeft het bedrijf de bedragen voorgeschoten? Zorg ervoor dat het bedrijf nog dit jaar deze boetes op de werknemer verhaalt. Gebeurt dat niet, dan wordt het risico gelopen dat het bedrag van de verkeersboetes tot het loon van de werknemer wordt gerekend. Uw bedrijf riskeert dan ook een naheffingsaanslag loonheffingen.

Mocht u naar aanleiding van de Eindejaarsspecial 2019 nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.