Eindejaarsspecial 2019: financiële en/of estate planning

Weet u hoe u er op financieel gebied voor staat en of u uw doelen op (lange) termijn kunt realiseren? Kunt u bijvoorbeeld eerder stoppen met werken en hoeveel belasting meten uw erfgenamen betalen over uw vermogen? Lees de tips over het maken van een financiële planning / estate planning.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. 

Laat uw adviseur een financiële en/of een estate planning maken

Wilt u weten hoe u er op financieel gebied voor staat en of u uw doelen op (lange) termijn kunt realiseren? Kunt u bijvoorbeeld uw huidige uitgavenpatroon handhaven als u met pensioen gaat? En welk vermogen heeft u dan? Of kunt u zelfs eerder stoppen met werken? Met een weldoordachte financiële planning krijgt u inzicht in het verloop van uw inkomen en vermogen in verschillende situaties. Het laat zien wat de financiële risico’s en kansen zijn in uw specifieke situatie en helpt u bij het nemen van beslissingen bij belangrijke situaties, zoals de start of beëindiging van een onderneming, de koop van een nieuwe woning, een bedrijfsoverdracht, een huwelijk, schenkingen, (vroeg)pensioen, een echtscheiding of het aflossen van een hypotheek.

Hoeveel belasting zullen de erfgenamen naar verwachting betalen als u en/of uw partner komt/komen te overlijden en hoe kunt u deze belastingdruk verlagen? Hoe kunt u het volgende regelen: vermogensoverheveling naar de volgende generatie, huwelijksvoorwaarden en samenlevingscontracten, testamenten en al wat hiermee samenhangt? Laat uw belastingadviseur samen met u een estate planning maken.

Mocht u naar aanleiding van de Eindejaarsspecial 2019 nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.