Eindejaarsspecial 2019: ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als ondernemer ontkomt u er niet aan: de inkomstenbelasting. In dit onderdeel van de Eindejaarsspecial vindt u tips , zodat u weet welke acties dit jaar nog moeten plaatsvinden en wat kan worden uitgesteld tot het nieuwe jaar. Zo wordt volgend jaar het tweeschijvenstelsel ingevoerd, waardoor tarieven wijzigen. In de eindejaarstips leest u wat u nú kunt doen om straks van de wijzigingen gebruik te maken.

Voor een overzicht van alle tips uit de Eindejaarsspecial kunt u hier kijken. In het onderdeel Ondernemer voor de inkomstenbelasting komen de volgende onderwerpen aan bod:

In 2019 aan oudedagsreserve doteren

In 2020 wordt het tweeschijvenstelsel ingevoerd. Het laagste tarief van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (IB/PVV) stijgt dan naar 37,35%. Het hoogste tarief daalt van 51,75% naar 49,5%. Een manier om gebruik te maken van de tariefswijzigingen, is het doteren aan de oudedagsreserve (OR). Wie aan de OR kan doteren, doet dit in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999 (cijfers 2019). U moet er rekening mee houden dat u op termijn over de OR belasting moet betalen, maar u krijgt nu al aftrek tegen het huidige tarief en te zijner tijd komt pas belastingheffing tegen het dan geldende tarief.

Let op: Om te kunnen doteren aan de oudedagsreserve, moet een ondernemer in 2019 voldoen aan het urencriterium en aan het begin van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Meewerkvergoeding voor partner

Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming en heeft u aan uw partner daarvoor tot nu toe nog geen vergoeding toegekend? Voor het meewerken door uw partner kunt u de meewerkaftrek claimen. Als uw partner minstens 525 uren, maar hooguit 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt, is de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst (uw partner werkt dan minstens 1.750 uren in uw onderneming). Bepaalde vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tellen niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek.

Een andere variant is het geven van een arbeidsbeloning. Een voordeel van het toekennen van een arbeidsbeloning is dat deze bij u aftrekbaar is en bij uw partner belast. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is echter niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Reken dus uit wat het voordeligst is. Vergeet ook de effecten niet die meer of minder inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

Urencriterium: houd de gewerkte uren binnen uw onderneming goed bij

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium kunnen gebruik maken van diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. Op grond van het urencriterium moet u in 2019 minstens 1.225 uur besteden aan uw onderneming. Maak dit aannemelijk met een urenadministratie. De urengrens wordt niet aangepast als u maar een deel van het jaar ondernemer bent. In geval van zwangerschap, worden de uren die de onderneemster normaliter zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling toch meegeteld.

Let op: Een voorwaarde is ook dat u meer dan de helft van uw totale arbeidstijd besteedt aan uw onderneming. Daardoor is het van belang om niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld ‘bijbaantjes’ in dienstbetrekking). Deze eis geldt niet als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Voorkom verliesverdamping uit 2010

Heeft u in 2010 een fiscaal verlies geleden, maar dit nog niet volledig verrekend? Beperk dit jaar dan het fiscaal winstuitstel. Bijvoorbeeld door af te zien van een dotatie aan de oudedagsreserve of een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vrijvallen. Voor zover u het verlies uit 2010 niet weet te verrekenen met winst uit 2019, zal het namelijk op 1 januari 2020 verdampen.  

Meeverhuizen met uw onderneming

Heeft u uw onderneming na 1 januari 2018 verplaatst en wilt u in privé ook verhuizen om dichter bij de onderneming te wonen? Mogelijk kunt u de fiscale aftrekpost voor verhuizing in het kader van een onderneming benutten. De aftrekpost voor de verhuizing in het kader van de onderneming is gelijk aan het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Er is onder de volgende omstandigheden in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming:

  • de afstand tussen uw woning en uw werk bedroeg minstens 25 kilometer, en
  • de afstand van uw woning naar de werkplek van uw onderneming is tijdig afgenomen met 60% of meer. De verhuizing moet plaatsvinden binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming!

Als u binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming verhuist en de reisafstand voldoende wordt verkort, is in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. U kunt ook op een andere manier aantonen dat u in het kader van uw onderneming bent verhuisd, maar die andere manier biedt minder zekerheid.

Terugvordering omzetting lening Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Heeft u als (ex) ondernemer in het verleden te maken gekregen met de terugvordering van toeslagen als gevolg van de omzetting in 2014, 2015 of 2016 van de lening die u in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 ontving in een ‘bedrag om niet’? Dan heeft u nog tot en met 30 juni 2020 om een beroep te doen op de compensatieregeling (artikel XXXV van het Belastingplan 2019; de omzetting in een bedrag om niet wordt dan niet meegeteld voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen).

Mocht u naar aanleiding van de Eindejaarsspecial 2019 nog vragen hebben, neem dan contact op met uw adviseur bij Baker Tilly.