Eindheffing werkkostenregeling 2020

De maand maart is aangebroken en dat betekent dat de deadline voor het aangeven van de verschuldigde eindheffing voor de werkkostenregeling 2020 in zicht is.

Aangeven eindheffing

In de tweede loonaangifte van 2021 moet de overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling over het jaar 2020 worden aangegeven en moet een eventueel verschuldigde eindheffing worden afgedragen. Voor aangiftetijdvakken van een maand staat de deadline op 31 maart en voor aangiftetijdvakken van vier weken op 28 maart.

Indien u dit nog niet heeft gedaan, is daarom nu het moment om een eventuele overschrijding van de vrije ruimte over 2020 in kaart te brengen en deze overschrijding in uw loonaangifte op te nemen, zodat de eindheffing op de juiste wijze wordt afgedragen.

Rekentool

Daarnaast is dit een goed moment om na te gaan of u de werkkostenregeling op de juiste wijze toepast. Heeft u uw administratie dusdanig ingericht dat de vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers doet goed worden verwerkt? Heeft u wellicht nog vrije ruimte over, waardoor u uw werknemers op een fiscaal voordelige manier zou kunnen belonen?

Voor het beantwoorden van deze vragen staan wij natuurlijk graag voor u klaar. Op uw verzoek zenden wij u (kosteloos) een rekentool toe die u kunt gebruiken voor het verkrijgen van inzicht in de werkkostenregeling. Deze rekentool wordt door veel van onze klanten gewaardeerd als ondersteuning bij het toepassen van de werkkostenregeling. Wij hebben de tool voor zowel 2020 als voor 2021 beschikbaar en de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte zoals die geldt voor de jaren 2020 en 2021 is hierin al verwerkt.

Indien gewenst kunnen wij vervolgens met u meekijken bij de toepassing van de werkkostenregeling, helpen bij optimalisatie of uw vragen beantwoorden. Indien u graag een exemplaar van de rekentool voor 2020 en/of 2021 ontvangt, neemt u dan contact op met uw eigen contactpersoon bij Baker Tilly of met één van de volgende specialisten loonheffingen: Bianca Broumels ([email protected]), Paulien de Boer ([email protected]) of Karin Herman ([email protected]).