Fiscale gevolgen van autosex

Volgens mijn vrouw is het bezopen. Maar ik denk dat het genuanceerder ligt. Minister van Justitie Van der Steur heeft op 8 december 2015 in antwoord op Kamervragen aangegeven het goed te vinden dat rijschoolhouders in ruil voor seks rijlessen geven.

Dat is een standpunt van het kabinet. Kennelijk komt het nogal eens voor dat iemand die rijles krijgt, aanbiedt om bepaalde handelingen, wellicht in de auto zelf, te verrichten. Dit met wilsovereenstemming als puntje bij paaltje komt. Anders zou er vast geen officieel bericht van goedkeuring komen.

Toch blijft het vreemd dat het kabinet hierover een officieel standpunt inneemt zonder verder details bloot te geven. Want we zijn er met dit officiële standpunt van de heer Van der Steur nog niet helemaal, lijkt mij.

Zonder de lezer te vermoeien met wetsartikelen, wil ik de minister graag een voorzet geven. De Wet op de inkomstenbelasting is vandaag de dag fijnmaziger dan menigeen denkt. In dat licht is het meer dan verbazingwekkend dat er door het kabinet geen aandacht is gevraagd voor de fiscale gevolgen van de uitruil van diensten, zo gezegd, tussen de rijschoolhouder en de cliënt(e).

Er zijn in grote lijnen twee gevolgen te schetsen. Enerzijds staat vast dat de rijschoolhouder de diensten van de betrokken cliënt(e) zal moeten waarderen in euro’s en in de winst zal dienen op te nemen. Het staat daarbij niet tevoren vast dat de diensten een gelijke waarde hebben. Een uur rijles kost circa € 35-50. Bij een lagere waarde van de rijles, vergeleken met de wederdienst, kan hierin een privé-element voor de instructeur schuil gaan. Dat leidt tot een onttrekking. In de boekhouding van de rijschool zal derhalve een vastlegging moeten plaatsvinden van de handeling en in ieder geval van een adequate waardering van een en ander. En die waardering is mogelijk nog zo niet eenvoudig.

De leerling komt er ook niet mals vanaf, althans vanuit de fiscale optiek. Een of twee keer de leraar bevredigen kan wellicht vanuit fiscale optiek nog ongestraft. Wie echter vijftien lessen nodig heeft (een laag gemiddelde) en in natura afrekent, heeft een probleem met de belastinginspecteur. Die hecht namelijk daar het etiket 'Resultaat uit overige werkzaamheden' aan.

Dan heb ik voor zowel de rijschoolhouder als cliënt(e) de gevolgen voor het factureren en de omzetbelasting nog onbesproken gelaten.

Kortom, tip voor de minister van Justitie, de volgende keer even verder kijken en de staatssecretaris van Financiën raadplegen. Zijn medewerkers hebben op de technische vragen alle antwoorden. Blijft over het waarderingsvraagstuk.

Bron: accountant.nl