Gebruik social media en internet op werk reden voor ontslag?

Social media- en internetgebruik is niet meer weg te denken uit ons leven. De grens tussen zakelijk en privégebruik van deze communicatiemogelijkheden vervaagt steeds meer. Maar in hoeverre is social media- en internetgebruik voor privédoeleinden onder werktijd toegestaan? Kan het een reden voor ontslag op staande voet zijn? In de zaak van 15 september 2017 voor de kantonrechter Amsterdam was dat wel het geval.

Beleid gebruik internet

De medewerkster in deze zaak was werkzaam als verkoopster in een kledingwinkel. In oktober 2016 reikte haar werkgever een memo uit waarmee al haar werknemers geïnformeerd zijn dat het vanaf die datum “niet meer is toegestaan om de mobiele telefoon, iPad, laptop of welk apparaat dan ook waarmee kan worden gebeld, gechat, getext, of dat voor welke vorm van internet dan ook gebruikt kan worden, tijdens werktijd bij zich te hebben”.

Ontslag op staande voet

De medewerkster hield zich niet aan de regels uit het memo waarop zij in december 2016 en februari 2017 een schriftelijke waarschuwing kreeg onder andere vanwege gebruik van de privételefoon tijdens werktijd. De medewerkster was kennelijk niet onder de indruk van de brieven. In april 2017 werd geconstateerd dat de medewerkster wederom op internet had gezeten en, notabene via het kassasysteem van werkgever, diverse sites had bezocht. De werkgever besluit de medewerkster op staande voet te ontslaan.

Vernietiging ontslag

De medewerkster is het niet eens met het ontslag op staande voet en stapt naar de rechter. Zij vindt onder andere dat er geen sprake was van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigde en vordert vernietiging van het ontslag, doorbetaling van salaris en subsidiair toekenning van de transitievergoeding.

Belangen werkgever wegen zwaar

In deze zaak stelt de kantonrechter de werkgever in het gelijk. De werkgever had een duidelijk beleid opgesteld (het memo) over het gebruik van mobiele telefoons en het internet onder werktijd. De medewerkster kende het memo en is bovendien tweemaal schriftelijk gewaarschuwd. Tot slot staat vast dat zij de bewuste dag in april daadwerkelijk aan het internetten was onder werktijd. De kantonrechter is van mening dat de medewerkster een gewaarschuwd mens was, zij heeft de waarschuwingen echter naast zich neergelegd. Het ontslag op staande voet was daarom gerechtvaardigd. De belangen van de werkgever bij het handhaven van redelijke en duidelijke regels wegen zwaar.

Internetprotocol

Voor werkgevers is het raadzaam, om een duidelijk schriftelijk beleid te voeren over gebruik van internet, mobiele telefoons en social media, op de werkvloer. Bij voorkeur wordt er ook in het protocol opgenomen dat schending van het internetprotocol tot ontslag op staande voet kan leiden. Daarbij blijft het wel zaak dat de werkgever de werknemer bij schending eerst een- of tweemaal waarschuwt alvorens over te gaan tot ontslag op staande voet. Dergelijke waarschuwingen ondersteunen het ontslag op staande voet, waardoor een rechter het ontslag eerder in stand zal laten.