Geen eindheffing bij hoge vertrekvergoeding voetbalclubs

De Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in het betaald voetbal in strijd is met Europees recht. Het betaald voetbal behoort volgens de Rechtbank niet tot de doelgroep van de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding. Deze eindheffing heeft namelijk als doel het betalen van extreem hoge vertrekvergoedingen te ontmoedigen. Daar is in het betaald voetbal moeilijk aan te voldoen.

Bij vertrekvergoedingen die hoger zijn dan een jaarsalaris betaalt een werkgever een pseudo-eindheffing van 75% over het excessieve deel van de vertrekvergoeding. De pseudo-eindheffing komt bovenop de reguliere loonheffing die de werknemer verschuldigd is, maar geldt alleen voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan €540.000.

Vertrekvergoeding is transfersom

In deze zaak heeft de betaald voetbalclub een transfersom ontvangen, vanwege de transfer van één van hun spelers naar een andere voetbalclub. De betreffende speler heeft recht op 10% van de transfersom. Het betalen van een transfersom en het doorbetalen van een deel daarvan aan de speler, is gebruikelijk in het Europese voetbal.

Concurrentienadeel

Het ontmoedigen van het betalen van excessieve vertrekvergoedingen is in de betaald voetbalsector niet te realiseren. Enerzijds omdat de voetbalclubs dan de inkomsten uit transfervergoedingen zouden mislopen. Deze inkomsten dragen bij aan de continuïteit van hun onderneming. Anderzijds ondervinden Nederlandse voetbalclubs dan een concurrentienadeel ten opzichte van andere Europese clubs.

In strijd met Europees recht

De Rechtbank is dan ook van oordeel dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in het betaald voetbal niet in verhouding staat tot doelstellingen van de eindheffing. De Rechtbank is van mening dat de eindheffing in strijd is met het Europees recht en niet van toepassing is op het deel van de transfersom dat door de voetbalclub aan de speler is doorbetaald.

Of dit definitief betekent dat de eindheffing op transfersommen vervalt, is de vraag. Wij verwachten namelijk dat de Belastingdienst hoger beroep aantekent tegen de uitspraak van de Rechtbank.