Geen oudedagsvoorziening voor de DGA?

Op 1 april 2017 is de wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen in werking getreden. U, als DGA, kan hierdoor in de eigen bv geen pensioen meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening?

De DGA kan (net als een gewone werknemer) een pensioenverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds afsluiten. De betaalde pensioenpremie is aftrekbaar van de winst. De pensioenpremie moet wel afgestort worden naar de verzekeraar. Voordeel van het afstorten is dat het opgebouwde pensioen de risicosfeer van de onderneming verlaat. De uitkeringen uit de pensioenverzekering zijn na het bereiken van de pensioenleeftijd bij u in privé belast met inkomstenbelasting.

Het alternatief voor de pensioenverzekering via de bv is het in privé afsluiten van een lijfrenteverzekering of het openen van een geblokkeerde bankspaarrekening. De voor deze verzekering betaalde premie (of de inleg op de geblokkeerde spaarrekening) is onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de uitkeringen uit de lijfrenteverzekering, of uit de geblokkeerde bankspaarrekeningen, te zijner tijd worden belast met inkomstenbelasting.

Belangrijkste voorwaarde voor de aftrek van de betaalde premie is dat er sprake is van een tekort in de pensioenopbouw in het voorafgaande jaar. Sinds 1 april 2017 is de pensioenopbouw in eigen beheer stopgezet. In het jaar 2018 komt u dus mogelijk in aanmerking voor de aftrek van lijfrentepremies of banksparen. De hoogte van de aftrekbare premie/inleg is afhankelijk van de hoogte van het pensioentekort en van uw inkomen. Ook is het mogelijk om een onbenutte ruimte uit het verleden in te halen. Het kan de moeite waard zijn om deze ruimte voor aftrekbare lijfrentepremies/inleg op de bankspaarrekening te laten berekenen.