Gemeenten akkoord met 'stroppenpot'

Een ‘stroppenpot’ van 200 miljoen euro voor gemeentelijke tekorten; dat is wat Rijk en VNG zijn overeengekomen en beschikbaar stellen voor gemeenten met een tekort over de jaren 2016 en 2017, en dan met name voor de nieuwe taken Wmo en Jeugd. Maar, komt uw gemeente in aanmerking voor het fonds tekortgemeenten?

Op 27 juni jl. heeft De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG een besluit genomen over de procedure en criteria om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit dit fonds tekortgemeenten. Deze criteria stellen eisen ten aanzien van de betrouwbaarheid (volledigheid en juistheid) van de informatie, hetgeen uiteindelijk de basis vormt voor de aanvraag.

Deadline: 15 september 2018

De aanvraag kan worden ingediend tot en met 15 september 2018. Hierna neemt het bestuur van de VNG een besluit over de verdeling van de beschikbare 200 miljoen euro op basis van de vastgestelde rekenmethode. De uitkomst daarvan wordt begin november 2018 bekendgemaakt, zodat deze informatie, nog nét voor de behandeling van de gemeentelijke begroting 2019 in de gemeenteraad, voor u beschikbaar is.

Ondersteuning bij de aanvraag

Uw gemeente komt in aanmerking voor een bijdrage vanuit het fonds als wordt voldaan aan bepaalde criteria (inkomsten, uitgaven algemeen, overdrachten, inkoop en subsidie, loonkosten, overhead en overige uitgaven) en wanneer er sprake is van een significant tekort (drempelbedrag per inwoner).

Baker Tilly (Accountants en Advisory Public Sector) ondersteunt uw gemeente graag bij deze aanvraag. Dan kan op twee manieren:

  • het bieden van assurance ten aanzien van de in te dienen aanvraag. Zo weet u zeker dat uw aanvraag voldoet aan de gestelde criteria;
  • het bieden van kennis en ervaring ten aanzien van het opstellen van de aanvraag.

Meer weten?

Wilt u persoonlijk advies? Onze specialisten van Advisory Public Sector helpen u graag verder.