Generatiewonen: het wonen van de toekomst met renteaftrek

Vooral in de Scandinavische landen is het al geruime tijd populair: het samenwonen in één woning door twee of meer generaties. Ook in Nederland groeit de interesse in deze vorm van samenleven. Meerdere generaties kunnen gebruikmaken van gezamenlijke faciliteiten in de woning. Daarnaast kunnen (klein)kinderen hun (groot)ouders thuis verzorgen en omgekeerd. Kent dit fenomeen fiscale haken en ogen?

Voor de aftrek van hypotheekrente in box 1 moet sprake zijn van een 'eigen woning'. Hiervoor is onder andere vereist dat de waardeverandering van de woning de (economisch) eigenaar of zijn fiscale partner voor minimaal 50% aangaat. De woning moet voorts ter beschikking staan aan de belastingplichtige of personen die tot zijn huishouden behoren. Indien twee generaties aan hypotheekrenteaftrek van een woning willen toekomen, dan moeten beide generaties voor 50% gerechtigd zijn in de waardeveranderingen. Als een andere eigendomsverhouding gewenst is, zullen aanvullende contractuele afspraken gemaakt moeten worden om de hypotheekrenteaftrek voor beide generaties te kunnen benutten.

Daarnaast dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van de kosten van de huishouding, onderhoudskosten en investeringen. Voorts zal bekeken moeten worden op welke manier besluitvorming moet plaatsvinden bij o.a. gewenste verbouwingen, zoals de aanschaf van een nieuwe keuken. Ook bij vragen als ''mag onze schoonzoon hier blijven wonen, indien onze dochter onverhoopt komt te overlijden?'', ''hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen ook ná ons overlijden in de woning kunnen blijven wonen?'' en ''hoe compenseren we onze andere kinderen?'' dient uitvoerig stilgestaan te worden. 

Bent u van plan (op termijn) te gaan 'generatiewonen'? Neem dan tijdig contact op met uw belastingadviseur!