Genuanceerde benadering aansprakelijkheid commissaris in familiebedrijf

In het groter familiebedrijf is een Raad van Commissarissen (RvC) gebruikelijk en aantrekkelijk. De bestuurder, die in het familiebedrijf ook meestal aandeelhouder is, heeft behoefte aan een sparringpartner die hem helpt bij het ondernemen en hem goed adviseert. Daarnaast is een RvC van belang voor het in balans houden van de interne verhoudingen en hechten derden, zoals bankiers, daar waarde aan.

Andere positie voor commissaris in familiebedrijf

De positie van de commissaris in het familiebedrijf is een andere dan die bij de grote publieke vennootschap. Bij die grote publieke vennootschappen heeft de commissaris als een van de belangrijkste taken de aandeelhoudersbelangen te beschermen tegen mogelijk opportunistisch handelen van het bestuur. In het familiebedrijf, waar de bestuurder vrijwel steeds ook aandeelhouder is, speelt dit geen of nauwelijks een rol. Opvallend is echter dat met dit laatste aspect geen rekening wordt gehouden in de benadering van de persoonlijke aansprakelijkheid van commissarissen wanneer hen tekortschietend toezicht wordt verweten.

Meer recht doen aan feitelijke positie commissaris in familiebedrijf

Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht en directeur Bureau Vaktechniek Bedrijfsjuristen van Baker Tilly, pleit voor een genuanceerde benadering van de aansprakelijkheid van de commissaris in het familiebedrijf. Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat dan meer recht wordt gedaan aan de feitelijke positie van de commissaris. In het familiebedrijf heeft de commissaris geen reële mogelijkheden om het bestuur te corrigeren, omdat dat vrijwel steeds door de aandeelhouders wordt gevormd. In zo’n situatie is het dan ook niet rationeel de commissaris aansprakelijk te houden op grond van de regeling van de interne aansprakelijkheid.

Risicoprofiel commissaris neemt af

Wanneer zijn visie wordt gehanteerd, neemt het risicoprofiel van de commissaris in scherpte af, ook in geval van faillissement van het familiebedrijf. Kid Schwarz: “Bijkomend voordeel is dat commissarissen zich niet meer gedwongen hoeven voelen af te treden in geval van verschil van inzicht tussen commissariaat en bestuur. En daardoor worden de belangen van de vennootschap en alle bij die vennootschap betrokkenen alleen maar gediend.”

Het hele artikel is hier te downloaden.