Gevolgen van vertraging bij de fiscus voor nabestaanden

Het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting is bij de Belastingdienst vertraagd opgeleverd. Hierdoor worden de aanslagen erfbelasting later opgelegd dan gebruikelijk. Dat heeft gevolgen voor de te berekenen belastingrente (1) en voor de verdeling van de nalatenschap (2).

1. Belastingrente

Wanneer is belastingrente verschuldigd?
Volgens de hoofdregel moeten erfgenamen belastingrente betalen vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag. Het percentage voor de belastingrente bedraagt thans 4%. De berekening van belastingrente eindigt 19 weken na ontvangst van de aangifte erfbelasting als niet wordt afgeweken van de aangifte. Grafisch weergegeven, ziet dat er als volgt uit:

Bij een overlijden op 1 januari zou de belastingrente gaan lopen vanaf 1 september. In dit voorbeeld is de dagtekening van de aanslag 30 juli. De belastingrente loopt dan tot 10 september; dat is 6 weken na de datum van de aanslag. Als de aanslag pas later opgelegd zou worden, eindigt de rentetermijn op 26 oktober (mits niet van de aangifte wordt afgeweken).

Afwijking van de regeling voor overlijdens vanaf 1 januari 2017
Door de vertraging van het behandelsysteem zouden erfgenamen belastingrente verschuldigd zijn. Staatssecretaris Snel acht het onwenselijk dat de automatiseringsvertraging leidt tot verschuldigde belastingrente door de erfgenamen. Daarom heeft hij toegezegd dat er géén belastingrente in rekening wordt gebracht bij aangiften die betrekking hebben op overlijdens vanaf 1 januari 2017. Reeds in rekening gebrachte belastingrente over de hiervoor genoemde periode zal door de Belastingdienst worden teruggegeven. Deze maatregel zal gelden totdat de Belastingdienst de zaken op orde heeft.

Staatssecretaris Snel heeft tevens aangegeven de renteregeling nader te bekijken voor de situatie dat belastingplichtigen tegen belastingrente aanlopen bij een tijdige en juiste belastingaangifte erfbelasting.

2. Verdeling nalatenschap

De vertraging in het opleggen van aanslagen erfbelasting heeft tevens gevolgen voor de verdeling van de nalatenschap. De verdeling van de nalatenschap wordt vertraagd, omdat de aanslag niet snel wordt opgelegd. Kamerleden hebben daarom op 14 december 2017 aan de staatssecretaris om opheldering gevraagd over de problemen bij de Belastingdienst.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met uw adviseur.