Herstelkader Rentederivaten

Voor rentederivaten (renteswaps en rentecollars) is al tijden veel aandacht. Ondernemers hebben in de afgelopen jaren rentederivaten afgenomen bij hun bank om financiële risico’s af te dekken, vaak met hoge kosten en ingewikkelde voorwaarden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft nu vastgesteld dat bij het adviseren over en het aangaan van rentederivaten de belangen van mkb-klanten onvoldoende voorop hebben gestaan. De ontstane problematiek is in kaart gebracht, door een hiervoor in het leven geroepen speciale commissie, en hieruit is het Herstelkader Rentederivaten voortgekomen.

Wat is het herstelkader?

Het herstelkader bepaalt hoe herbeoordelingen van rentederivaten en eventuele herstelacties door de banken moeten worden uitgevoerd. Op basis hiervan worden mkb-klanten gecompenseerd. Het herstelkader richt zich in het bijzonder op de kleine tot middelgrote mkb-klanten met leningen met een variabele rente en bijbehorende rentederivaten. 

Hoe werkt het Herstelkader Rentederivaten?

Heeft u een rentederivaat en denkt u in aanmerking te komen voor compensatie? Dan zijn er twee mogelijke routes:

  • De bank neemt contact met u op en legt u een compensatievoorstel voor
  • U neemt zelf contact op met uw bank om aanspraak te maken op compensatie

Rabobank, ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot en Deutsche Bank nemen vrijwillig deel aan het herstelkader. U kunt echter ook zelf de gang naar de rechter maken om compensatie af te dwingen buiten het herstelkader om, mocht u de door de bank geboden compensatie onvoldoende vinden voor uw specifieke situatie.

Voorwaarden compensatie

U komt niet zomaar in aanmerking voor compensatie. Eén van de voorwaarden is dat u het derivaat aangegaan ná 1/1/2005, met een initiële looptijd tot na 1/4/2011. Een andere voorwaarde is dat u een kleine ondernemers bent, en bij het aangaan van het derivaat niet bent bijgestaan door een treasury adviseur. Wilt u in aanmerking komen voor compensatie, dan moet u zich op uiterlijk 30 juni 2017 bij uw bank melden.

Afhankelijk van het soort rentederivaat binnen het herstelkader:

  • Worden complexe (‘exotische’) derivaten door de bank aangepast
  • Bieden banken compensatie wanneer uw derivaat en de onderliggende lening niet (voldoende) op elkaar aansluiten
  • Ontvangt u compensatie voor betaalde rente (coulance)
  • Wordt u gecompenseerd voor onverwachte verhogingen (opslagen)

Een second opinion nodig op het voorstel dat u krijgt?

Onze onafhankelijke adviseurs werken dagelijks met rentederivaten. Hierdoor weten wij van de hoed en de rand en zijn in staat een compensatievoorstel te beoordelen voor u.

  • Heeft u een aanbieding voor compensatie van de bank ontvangen? Wij geven u graag een second opinion op het voorstel dat u ontvangen heeft.
  • Komt u in aanmerking voor een vergoeding? In dat geval kunnen wij uw derivaat beoordelen en een toelichting geven op de compensatie mogelijkheden en de haalbaarheid hiervan.
  • Wij kunnen u ook van A tot Z begeleiden in het gehele proces rondom de compensatie.

Neem vrijblijvend contact op met een van de collega's van Corporate Finance voor meer informatie.