Hoe kunnen zorgorganisaties hun prestaties daadwerkelijk verbeteren?

Hoewel zorgorganisaties meer investeren in instrumenten als scorecards, blijkt in de praktijk dat de grip op de bedrijfsvoering juist afneemt. Zorgorganisaties kunnen prestaties daadwerkelijk verbeteren door betekenis te geven aan meetinstrumenten als scorecards door het volgen van een meer resultaat gestuurde, dynamische verbetercyclus. Edwin Kalbfleisch, senior manager Baker Tilly Adviesgroep Zorg schreef samen met Gérard Brockhoff, strategieadviseur bij Adstrat, een artikel over een aanpak die meer uitgaat van het primaire proces, de zorgverlening in de praktijk

Controlling in de zorg wijzigt in hoog tempo. Door de ingrijpende veranderingen in de sector en de financiële druk zien wij de rol van de controller steeds verder opschuiven naar die in het bedrijfsleven met een meer analytische, proactieve invalshoek. Hierbij spelen instrumenten als scorecards of cockpits een belangrijke rol, waarin aan de hand van prestatie-indicatoren wordt beoordeeld of een organisatie op koers ligt. Prestatiemeting heeft haar nut bewezen, maar veel zorgorganisaties die scorecards hebben ingevoerd blijken in de praktijk niet tot een concrete prestatieverbetering te komen.

Het probleem is dat scorecards de prestaties wel inzichtelijk maken, maar geen concrete aanpak bieden voor hoe de resultaten ook te verbeteren. Doorgaans leiden de uitkomsten tot niet meer dan nieuwe plannen en soms zelfs nieuwe stafafdelingen die niet de essentie raken, terwijl in de praktijk het succes afhangt van het handelen van de leidinggevenden en zorgprofessionals ‘aan het bed’. Prestatieverbetering begint daarom pas zodra vanuit de visie en samenwerking betekenis wordt gegeven aan de scorecard: wat betekenen de uitkomsten van de prestatiemeting precies in onze organisatie?

Aan de hand van een evaluatie van vijf praktijkcasussen schetsen Edwin Kalbfleisch en Gérard Brockhoff een meer resultaatgerichte, dynamische benadering. De voorgestelde verbetercyclus stelt de controller in de zorg in staat om proactief en doelgericht de resultaten van de organisatie te verbeteren. Breder dan alleen de financiële functie.

Download het artikel (pdf) hier.