Hoeveel zzp’ers zijn eigenlijk werknemer?

Sinds het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) in 2016 verkeren opdrachtgevers en opdrachtnemers in onzekerheid over de kwalificatie van hun relatie. De regering heeft getracht hier met de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) verandering in te brengen, maar is daar tot op heden (nog) niet in geslaagd. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten bieden onvoldoende garantie dat niet achteraf alsnog wordt geoordeeld dat er sprake is (geweest) van een arbeidsrelatie.

De ‘achteraf’-toets gold ook al in het VAR-tijdperk. Er werd destijds echter geen toezicht gehouden. Met de invoering van de Wet DBA was het de bedoeling dat er wel gehandhaafd ging worden. Vanwege de onduidelijkheid is handhaving vooralsnog beperkt gebleven tot organisaties (de zogenoemde ‘kwaadwillenden’) die de Belastingdienst al langere tijd in het vizier heeft. Aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu de schone taak om de broodnodige duidelijkheid te verschaffen.

Drie maatregelen

Al eerder heeft minister Koolmees drie maatregelen aangekondigd:

  1. Een minimum tarief van € 16 per uur voor iedere zzp’er.
  2. Een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers die meer dan € 75 per uur in rekening brengen. Met als aanvullende voorwaarden dat de opdracht voor maximaal 1 jaar wordt aangegaan, de zzp’er is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de verklaring vermeldt dat partijen niet de bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan en beide partijen de verklaring hebben ondertekend.
  3. Een webmodule waar opdrachtgevers aan de hand van een vragenlijst kunnen vaststellen of er wel of geen loonheffing  en premies moeten worden afgedragen.

Proef met webmodule

Met de webmodule vindt nu een proef plaats. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de digitale vragenlijst voorgelegd aan werkgeversorganisaties, vakbonden en zzp’ers. Ruim 8.000 opdrachtgevers hebben de vragen al ingevuld. De vragenlijst kan nog worden ingevuld tot vrijdag 20 december 2019 om 12.00 uur. Daarna gaat de webmodule tijdelijk uit de lucht om de input van de gebruikers te verwerken. Begin 2020 wordt de webmodule dan naar verwachting in gebruik genomen.

Toets uw eigen arbeidsrelaties met zzp’ers

Omdat uit de proef blijkt dat het grootste deel van de zzp’ers waarschijnlijk gezien moet worden als werknemer, met alle fiscale en arbeidsrechtelijke consequenties van dien, raden wij werkgevers aan met behulp van de webmodule (beschikbaar tot 20 december 2019 – 12.00 uur) te toetsen of in de samenwerking met zzp’ers sprake is van een arbeidsrelatie. Afhankelijk van de uitkomsten, kunt u de samenwerking waar nodig alvast aanpassen.

Hulp nodig?

Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee! Neem gerust contact op met Jolijn van den Bosch.