Hof van Justitie EU: mogelijk volledige btw-aftrek bij afgeketste bedrijfsovername

Zeer recent heeft de Europese rechter (hierna: het HvJ EU) uitspraak gedaan in een belangwekkende zaak (nr. C-249/17, “Ryanair”) die betrekking heeft op de aftrek van btw in het kader van een afgeketste bedrijfsovername. In dit nieuwsbericht gaan wij in op de uitspraak en het belang voor de praktijk.

De feiten

In 2006 doet Ryanair een overnamebod op de aandelen van een andere luchtvaartmaatschappij. In dat kader neemt zij adviesdiensten af waar btw op drukt. Vanwege mededingingsrechtelijke redenen gaat de voorgenomen overname uiteindelijk niet door. De Ierse Belastingdienst weigert de aftrek van de btw op de door Ryanair ingekochte adviesdiensten. In de gerechtelijke procedure die daarop volgt, vraagt de Ierse rechter aan het HvJ EU of Ryanair, dat voornemens is om de aandelen van een andere vennootschap te verwerven, de btw op ingekochte diensten in aftrek mag brengen wanneer de overname uiteindelijk niet doorgaat. De Ierse rechter merkt daarbij op dat Ryanair de bedoeling had om btw-belaste managementdiensten te leveren aan de overgenomen vennootschap.

Uitspraak Hof van Justitie EU

Kort gezegd oordeelt het HvJ EU dat Ryanair in het kader van deze overname als btw-ondernemer optreedt indien zij de bedoeling heeft om btw-belaste managementdiensten aan de over te nemen vennootschap te leveren. Indien de met de overname gemoeide advieskosten uitsluitend hun oorzaak vinden in deze voorgenomen managementdiensten, bestaat er recht op aftrek van btw op die kosten. Daarbij maakt het geen verschil dat de overname uiteindelijk niet doorgaat en de managementdiensten dus feitelijk niet verricht worden.

Belang voor de praktijk

Naar onze mening is deze uitspraak van het HvJ EU een positieve ontwikkeling. Indien een ondernemer kan aantonen dat gemaakte overnamekosten een direct en onmiddellijk verband houden met zijn voorgenomen btw-belaste prestaties, zal het in de toekomst eenvoudiger zijn om de btw op die kosten in aftrek te brengen. Hierbij is het volgens ons niet van belang of de voorgenomen btw-belaste prestaties uiteindelijk plaatsvinden of niet.

Het btw-aftrekrecht bij verkrijgende (vaak houdstermaatschappijen) of overgenomen vennootschappen is vrijwel altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij is het voor de btw belangrijk om de intentie van partijen goed vast te leggen. Indien u namens uw concern de btw-gevolgen van een bedrijfsovername wilt bespreken, neemt u dan contact op met Jayant Rakhan (06 12 02 41 49) of Govinda Kandhai (06 13 26 03 98).