Hoge boetes voor niet naleven regels uitlenen personeel

Bij een controle in Amsterdam en omgeving door de Inspectie SZW zijn veel overtredingen bij schoonmaakbedrijven, hotels en restaurants geconstateerd. Van illegaal werk tot onderbetaling, onjuiste registratie in de KvK en uitkeringsfraude. In veel gevallen ging het om schoonmaakbedrijven die ingehuurd worden voor onder meer afwaswerkzaamheden en het schoonmaken van vloeren en meubilair in de horeca. Zowel de schoonmaak- als de horecabedrijven waren nalatig ten aanzien van hun controleplicht omtrent vergunningen, registraties, loonbetalingen enzovoort. Met een hoge boete tot gevolg.

De Inspectie SZW wijst opdrachtgevers (in dit geval de horecabedrijven) erop dat zij samen met het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk - en soms ook aansprakelijk - zijn om ervoor te zorgen dat het schoonmaakwerk volgens de regels gebeurt. Deze verplichtingen gelden natuurlijk niet alleen voor schoonmaak- en horecabedrijven, maar voor alle bedrijven die personeel uit- én inlenen.

Hieronder een overzicht van de boetes die zijn uitgedeeld, zodat u weet welk risico u loopt als u uw verplichtingen bij het in- en uitlenen van personeel niet nakomt:

  • Illegale arbeid
   De hoogste boetes zien op het illegaal laten werken van mensen. Een deel van de aangetroffen schoonmakers mocht niet werken in Nederland. Zij waren afkomstig van buiten de EU en beschikten niet over een tewerkstellingsvergunning. De schoonmakers werkten in meerdere restaurants, waardoor naast het schoonmaakbedrijf ook alle restaurants waar ze gewerkt hebben, worden beboet. De totale boete bedraagt ongeveer € 500.000.
  • Ontbreken van Waadi-registratie
   Vier schoonmaakbedrijven bleken zich niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd te hebben om personeel uit te lenen. De Waadi vereist dat organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zich als zodanig registreren bij de Kamer van Koophandel. De boete die hierop staat, bedraagt € 12.000 per werknemer. Ook hier geldt dat de boete zowel de in- als de uitlener wordt opgelegd. In bovengenoemde situatie is met deze overtreding een boete van om en nabij € 450.000 gemoeid.
  • Contant uitbetalen
   Vele schoonmakers werden contant uitbetaald, wat sinds de Wet Aanpak Schijnconstructies niet meer mag. Iedere werknemer moet zijn loon giraal uitgekeerd krijgen. Daar komt nog bij dat er nader onderzoek ingesteld gaat worden om te kijken of de schoonmakers wel voldoende loon ontvangen hebben. De boete kan dus nog verder oplopen.
  • Uitkeringsfraude
   De Inspectie SZW constateerde dat een aantal schoonmakers een uitkering ontvingen van gemeente of UWV, terwijl ze in loondienst waren. De betreffende instanties zijn op de hoogte gebracht. Als er inderdaad sprake is van fraude, wordt de totale uitkering teruggevorderd.

Boetes voorkomen?
Wilt u weten of uw organisatie alle regels voor het uit- of inlenen van personeel op de juiste wijze naleeft? Neem dan contact op met Nienke Lemmink, of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.