Hoge Raad kiest voor ruime definitie uitzendovereenkomst

De allocatiefunctie is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid. Zoals vervanging van werknemers tijdens ziekte of andere afwezigheid, het opvangen van piekuren en soortgelijke plotselinge opkomende werkzaamheden. Er bestaat al geruime tijd discussie over de vraag hoe het begrip uitzendovereenkomst precies dient te worden geïnterpreteerd. Meer specifiek is er de vraag of de allocatiefunctie een vereiste is voor het bestaan van een uitzendovereenkomst.

Civiele zaak: geen allocatiefunctie is geen uitzendbureau?

In de civiele zaak stond de vraag centraal of een werkgever verplicht was zich aan te sluiten bij StiPP, het bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendbureaus. De werkgever had onder andere gesteld dat ze geen uitzendbureau was, omdat ze geen allocatiefunctie had. Volgens de werkgever was eerder sprake van consultants dan van uitzendkrachten.

Fiscale zaak: is payrollbedrijf een uitzendbureau?

In de fiscale zaak bestond er discussie of de werkgever moest worden ingedeeld in de sector uitzendbedrijven voor de werknemersverzekeringen. De werkgever in de fiscale zaak was een payrollbedrijf. Een payrollbedrijf neemt de werknemers van de materieel werkgever formeel in dienst, sluit de arbeidsovereenkomsten met de werknemers en verzorgt de salarisadministratie. De materieel werkgever verzorgt de werving en selectie van nieuw personeel, niet het payrollbedrijf. Dit was een belangrijk argument voor de werkgever om te betogen dat zij niet in de sector uitzendbedrijven diende te worden ingedeeld.

Werkgever is toch uitzendbureau

Zowel de verplichtstellingsbeschikking van het bedrijfstakpensioenfonds StiPP als de sector uitzendbedrijven verwijzen naar de wettelijke definitie van de uitzendovereenkomst. In beide zaken heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de werkgever wel een uitzendbureau is.

Allocatiefunctie

Uit de uitspraak in de civiele zaak volgt dat het StiPP bedrijfstakpensioenfonds in veel meer gevallen verplicht van toepassing is. Ook als geen sprake is van een allocatiefunctie. Daarnaast zullen ook de cao’s voor de uitzendsector (ABU-cao en NBBU-cao) in veel meer gevallen van toepassing zijn, dan aanvankelijk aangenomen.

Sectorindeling payrollbedrijven

Naar aanleiding van de uitspraak in de fiscale zaak dienen uitleners van werknemers zonder allocatiefunctie (bijv. payrollbedrijven) te worden ingedeeld in de sector uitzendbedrijven. De premiepercentages in de sector uitzendbedrijven zijn over het algemeen hoog. De indeling in deze sector betekent dus in de meeste gevallen een flinke kostenstijging.

Tot slot

Wilt u weten of deze uitspraken van de Hoge Raad consequenties hebben voor uw uitzendovereenkomsten? Twijfelt of er in uw geval sprake is van een allocatiefunctie en of er sprake is van uitzenden? Wij adviseren u om zich goed te laten informeren door een van onze specialisten van Employment Advisory: Nienke Lemmink, arbeidsrechtjurist.