Hogere WW-premies voor flexibel personeel

Met ingang van 1 januari 2020 worden de wijzigingen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) doorgevoerd. Het doel van deze wet is om de balans te herstellen tussen vaste en flexibele contracten. Die balans is momenteel verstoord geraakt. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden gemaakt om werknemers in vaste dienst aan te nemen. Eén van de maatregelen is het duurder maken van flexwerk.

Wat gaat er veranderen?

Nu is de hoogte van de WW-premie nog afhankelijk van de sector (69 in totaal) waarin de werkgever is ingedeeld. De gedachte daarachter was dat bepaalde sectoren kampen met een hogere WW-uitstroom waardoor zij een hogere premie dienen te betalen. Daarnaast zijn er een beperkt aantal sectoren (uitzendbedrijven, agrarische en culturele sector, bouw, horeca en schilders) die nu een hoge en lage sectorpremie kennen afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst gesloten met de werknemer. Met ingang van het nieuwe jaar wordt er alleen nog maar met een hoge of lage premie gerekend. Het verschil tussen de hoge en lage premie bedraagt 5%.

Wat betekent dit in de praktijk?

De lagere premie geldt voor een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is voor een vast aantal overeengekomen arbeidsuren. Voorwaarde is dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten is. Dit betekent dat wanneer er sprake is van een oproepcontract voor onbepaalde tijd die netjes schriftelijk is vastgelegd, toch de hoge premie toegepast moet worden.

Overigens is het nog wel mogelijk om werknemers, die onder de lagere premie vallen, meer uren te laten werken dan contractueel overeengekomen. Er gelden echter bepaalde bandbreedtes. Wordt aan die bandbreedtes niet voldaan, dan dient achteraf alsnog de hogere premie betaald te worden.

In bepaalde gevallen dient de lage premie herzien te worden. Bijvoorbeeld wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een korte termijn (gedeeltelijk) wordt beƫindigd. Zo wordt voorkomen dat deze constructie wordt gebruikt om de hoge premie te omzeilen.

Uitzonderingen

  • De hogere WW-premie voor flexibele krachten geldt niet voor werknemers jonger dan 21 jaar die maximaal 12 uren per week werken.
  • De lagere premie geldt voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg, zoals beschreven in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Bereid u nu al voor!

Zorg er voor dat u uw zaken voor 1 januari 2020 op orde heeft. Allereerst raden wij u aan te starten met een inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten, die u heeft gesloten. Heeft u niet met elke werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten? Dan is het nu het juiste moment om de arbeidsrelatie schriftelijk te bevestigen in een arbeidsovereenkomst. Heeft u oproepkrachten in dienst voor onbepaalde tijd, terwijl zij structureel arbeid voor u verrichten? Sluit nu met die werknemers een reguliere (schriftelijke) arbeidsovereenkomst af, ook met het oog op de wijzigingen die de WAB voor oproepkrachten met zich mee brengt.

Als u op werknemersniveau duidelijk heeft welke premie van toepassing is, moet deze indeling ook verwerkt worden in de salarisadministratie.

Wij helpen u graag

Heeft u vragen over de wijze waarop u het beste uw arbeidsovereenkomsten kunt vastleggen? Of twijfelt u welke premie toegepast moet worden? Neem dan contact met ons op.