Houdt onder dwang getekende vaststellingsovereenkomst stand?

Bij een reorganisatie is het mogelijk om zonder tussenkomst van het UWV met een medewerker te komen tot een beëindiging van het dienstverband. Een belangrijk aspect is dat beide partijen het eens zijn met de voorwaarden waaronder het contract wordt beëindigd. U kunt uw medewerker beter niet dwingen om akkoord te gaan. Uit een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam (25 augustus 2015) blijkt dat het onder dwang tekenen van een vaststellingsovereenkomst geen stand houdt.

Praktijkvoorbeeld

Een energieconcern voert een reorganisatie door die gevolgen heeft voor een secretaresse. Onverwacht wordt zij in een gesprek met de werkgever boventallig verklaard en krijgt zij twee vaststellingsovereenkomsten overhandigd: of directe beëindiging met vergoeding of externe begeleiding van werk naar werk met een langer dienstverband. Ze kan kiezen, maar krijgt ook de mededeling dat als ze weigert te tekenen, de werkgever naar de kantonrechter stapt op grond van een dringende reden. Daarop tekent ze de vaststellingsovereenkomst waarbij ze van werk naar werk begeleid wordt. Onder haar handtekening zet zij dat ze tekent onder protest.

Dreiging ontslag op staande voet

Ze verzoekt de toetsingscommissie om te oordelen dat er geen overeenstemming is over het einde van haar arbeidsovereenkomst, omdat zij onder protest heeft getekend. Dat verzoek wordt afgewezen. De medewerkster stapt naar de kantonrechter en eist dat de vaststellingsovereenkomst wordt vernietigd. Het was niet haar wil om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en ze heeft, onder dreiging van ontslag op staande voet, onder protest getekend. De werkgever zegt dat zij een handtekening heeft gezet en dat ze al langere tijd wist dat haar functie zou komen te vervallen.

Niet onder dwang laten tekenen

Het was voor de kantonrechter echter duidelijk dat de medewerkster onder druk was gezet om te tekenen. Zij kon als juridische leek de gevolgen niet overzien en wilde de arbeidsovereenkomst niet beëindigen. Om die reden besloot de kantonrechter dat het dienstverband in stand bleef en de werkgever ontslag zou moeten aanvragen.

Meer informatie

Staat u voor een reorganisatie? Of wilt u een medewerker ontslaan en dat in onderlinge overeenstemming bereiken? Neem dan contact op met onze arbeidsjuristen van Baker Tilly Berk Employment Advisory. Zij hebben veel reorganisaties en ontslagzaken begeleid en hebben dus veel ervaring in het goed en snel afhandelen van deze kwesties.