Hypotheekrenteaftrek voor niet-inwoner

Op 9 februari 2017 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen over de vraag of een inwoner van Spanje de hypotheekrente voor zijn Spaanse woning in mindering mocht brengen op zijn in Nederland verdiende arbeidsinkomen.

Op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie moet de bronstaat (de staat waar arbeidsinkomen wordt verdiend) onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen aan een niet-inwoner toekennen, die normaliter alleen aan inwoners worden gegeven (zoals hypotheekrenteaftrek en aftrek van alimentatie). Een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van de fiscale voordelen (zoals aftrek hypotheekrente of alimentatie) is dat de niet-inwoner in zijn woonstaat een gering inkomen verdient.

Voorbeeld: meneer Jansen woont in Belgiƫ en werkt in Nederland in dienstbetrekking. Als Jansen geen ander inkomen heeft dan het Nederlandse salaris (of het andere inkomen beperkt blijft tot 10% van het Nederlandse salaris), mag Jansen de hypotheekrente van zijn Belgische woning in mindering brengen op zijn Nederlandse salaris. De 90%-grens (die in de Nederlandse belastingwet staat) vloeide voort uit rechtspraak van het Hof van Justitie.

In zijn arrest van 9 februari 2017 (C-283/15) lijkt het Hof van Justitie de 90%-eis te hebben losgelaten.

Voorbeeld: Jansen woont in Belgiƫ en werkt in zowel Nederland als in Duitsland in dienstbetrekking. Jansen heeft geen ander inkomen dan het Nederlandse salaris (60%) en het Duitse salaris (40%). In dat geval moet Nederland 60% van de Belgische hypotheekrente in aftrek toestaan.

Het arrest van 9 februari 2017 lijkt dus eerder aftrekmogelijkheden te bieden voor werknemers die in Nederland werken, maar niet in Nederland wonen.