Implementatietermijn Wet DBA verlengd

De implementatietermijn van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) is verlengd tot ten minste 1 januari 2018. Deze wet regelt de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en zzp’er. Gedurende de implementatietermijn houdt de Belastingdienst wel toezicht op naleving van de nieuwe regels, maar neemt geen maatregelen, tenzij er sprake is van ‘kwaadwillendheid’. Wat moet u doen, nu de implementatietermijn verlengd is? Afwachten en niets doen tot 1 januari 2018 is in ieder geval geen oplossing.

Het vaststellen of er al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk te zijn. Met name het criterium ‘gezagsverhouding’ leidt tot situaties waarin twijfel ontstaat. Vanwege de twijfel of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking, willen veel (grote) bedrijven niet langer werken met zzp’ers. Zij willen geen risico lopen voor naheffingsaanslagen loonheffingen. Dat heeft geleid tot vragen in de Tweede Kamer.

Verlenging implementatietermijn

Het kabinet heeft besloten de tot 1 mei 2017 verleende implementatietermijn te verlengen tot ten minste 1 januari 2018. Die extra tijd geeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) de mogelijkheid om de begrippen ‘vervangbaarheid’ en ‘gezagsverhouding’ (meer) concreet invulling te geven, zodat deze niet langer een knelpunt vormen bij de toepassing van de Wet DBA.

Begrip ‘kwaadwillenden’

Gedurende de implementatietermijn houdt de Belastingdienst toezicht maar neemt geen maatregelen, tenzij de opdrachtgever ‘kwaadwillend’ is. Volgens de staatssecretaris is er sprake van kwaadwillendheid, indien de opdrachtgever of opdrachtnemer weet, had kunnen weten of behoort te weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Dit laatste is echter de vraag en juist het probleem. De definitie van ‘kwaadwillendheid’ is vaag en creëert onduidelijkheid.

Afwachten geen optie

Afwachten en niets doen tot 1 januari 2018 is geen oplossing. Hoewel het de vraag is of de staatssecretaris de Wet DBA vóór 1 januari 2018 op orde weet te krijgen, adviseren wij organisaties om door te gaan met het onderzoek naar de arbeidsrelaties met zzp’ers.

Wet DBA

De Wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. Onder de Wet DBA kan vanuit fiscaal oogpunt enkel nog zekerheid verkregen worden over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zzp’er door gebruikmaking van goedgekeurde overeenkomst. Het kan gaan om een eigen, aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde, overeenkomst van opdracht/aanneming of een door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomst van opdracht/aanneming. Een belangrijke voorwaarde is dat de arbeidsrelatie in de praktijk moet overeenstemmen met de gemaakte afspraken en de inhoud van de overeenkomst. Indien niet conform de overeenkomst wordt gewerkt, dan kan de Belastingdienst besluiten de overeenkomst volledig aan de kant te schuiven en op basis van de praktijk oordelen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wet DBA? Raadpleeg dan één van de specialisten loonheffingen, Touria El Ouardi, of arbeidsrechtjuristen, Nienke Lemmink van Baker Tilly Employment Advisory.