Infographic Financieringsstromen in de zorg

Als management wilt u dat de zorgadministratie 'in control' is ten aanzien van eisen die zorgverzekeraars, gemeenten en het zorgkantoor stellen. Daarnaast is het belangrijk dat uw eigen organisatie in staat is om de geleverde zorg vergoed te krijgen. De complexiteit in de zorg neemt steeds verder toe. In de praktijk blijkt dat voor veel zorgaanbieders de zorgadministratie echter een 'black box' is.

Zorgverzekeraars, gemeenten en het zorgkantoor hebben allemaal hun eigen wensen die zij stellen aan de zorgadministratie. U moet als zorginstelling voldoen aan de contractafspraken van de financiers en er gelden diverse beleidsregels. De facturatie moet in overeenstemming zijn met het Vecozo berichtenverkeer en declaratieprotocollen. De transitie naar de WMO en afschaffing van het representatiemodel hebben bijgedragen aan deze ontwikkelingen.

Is de zorgadministratie voor u inmiddels ook een ‘black box’ aan het worden? Drie belangrijke financieringsstromen in de zorg zijn in kaart gebracht. In een helder overzicht wordt duidelijk welke eisen de financiers in de zorg, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgkantoren, aan uw administratieve organisatie stellen.

Wilt u een bewaarexemplaar van de poster ontvangen? Bestel via het formulier hieronder een hardcopy van de infographic (posterformaat).

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
    1111AA
  •  *