Investeren in hernieuwbare energietechniek met SDE+

We kunnen Nederland duurzamer maken door steeds meer energie te produceren uit hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa, geothermie, wind en zon. Duurzame energie is niet alleen beter voor het milieu, het maakt Nederland ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Toch ligt de kostprijs voor bestaande ‘grijze’ energie momenteel nog lager dan de kostprijs voor duurzaam opgewekte energie. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie in Nederland door dit verschil in kostprijs te compenseren.

De subsidieregeling SDE+ is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en kan aangevraagd worden door bedrijven en (non-profit) instellingen die  investeren in productie-installaties voor duurzame energie.

Looptijd SDE+

SDE+ kent een looptijd van 5, 12 of 15 jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt het maximale door u te ontvangen subsidiebedrag vast. De hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van het opgegeven vermogen en het maximale aantal vollasturen voor de technologie. Gedurende de looptijd van de subsidie vergoedt de SDE+ het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktprijs van elektriciteit of gas. De hoogte van de SDE+ bijdrage is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de marktprijs van fossiele energie.

Wilt u in aanmerking komen voor de SDE+? Dan is het goed om te weten dat er twee openstellingsrondes zijn:

  • Van 7 maart t/m 30 maart, met een totaalbudget van €6 miljard
  • In het najaar van 2017. Meer informatie hierover volgt in mei/juni, wederom met een budget van ca. €6 miljard.

Voor beide rondes geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Wacht dus niet te lang en neem contact op met één van onze subsidie-adviseurs. Zij weten alles over SDE+ en de benodigde aanvraag en kunnen tevens beoordelen voor welke subsidies u nog meer in aanmerking komt.

Tip: Bekijk de video over SDE+ op de website van de RVO.