Kansen voor de maatschappelijke ondernemer in de zorg

Still - kansen voor de maatschappelijk ondernemer in de zorg

De caresector is erg dynamisch. De decentralisaties zijn een feit, waarmee gemeenten een belangrijke rol in het zorgdomein (zowel Wmo als Jeugdzorg) hebben verkregen. De overheid zet in haar beleid in op extramuralisering van de langdurige zorg, waarbij de verzorgingshuizen komen te verdwijnen en mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving thuis blijven wonen. Een ander speerpunt betreft de substitutie van formele door informele zorg (‘participatiesamenleving’). Edwin Schippers over de kansen voor de maatschappelijk ondernemer in de zorg.

Bekijk ook de video over de strategische uitdagingen van zorgvastgoed.