Leerlingenvervoer: gemeente is geen btw-ondernemer

Kwalificeert een gemeente die leerlingenvervoer verzorgt als btw-ondernemer? De gemeente Borsele vindt van wel. De Belastingdienst vindt van niet. De vraag die het Europese Hof van Justitie (HvJ) daarom moest beantwoorden was of de gemeente voor het verzorgen van het leerlingenvervoer als btw-ondernemer kwalificeert.

Uitspraak, gevolg en advies


De uitspraak van het HvJ is niet in het voordeel van gemeenten. Wij adviseren in ieder geval de einduitspraak van de Hoge Raad af te wachten. Daarnaast adviseren wij u om – in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad – tijdig bezwaar te blijven maken tegen de btw-aangifte totdat deze procedure volledig is afgerond.

Wij hebben alle informatie over deze zaak, inclusief uitspraak, gevolg en advies voor u op een rijtje gezet in een flyer. Download de flyer (pdf). Heeft u vragen naar aanleiding van deze zaak? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs.