Looncriteria kennismigranten en ingekomen expats met 30%-regeling

Er geldt zowel een minimale salarisnorm voor kennismigranten als voor ingekomen expats. Een werknemer moet een minimum bedrag aan brutoloon ontvangen om als kennismigrant in aanmerking te komen voor (de verlenging van) een verblijfsvergunning. Een werkgever kan aan een ingekomen werknemer ter compensatie van zijn/haar extraterritoriale kosten, onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding verstrekken; de zogenoemde 30%-regeling. Jaarlijks worden de bedragen voor de beide regelingen herzien. Hieronder volgt een overzicht voor 2017.

Kennismigrant

In 2017 gelden de volgende bedragen als brutoloon per maand ( exclusief vakantiegeld):

  • € 3.170 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar;
  • € 4.324 voor kennismigranten vanaf 30 jaar;
  • € 2.272 voor kennismigranten die recent voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland hebben afgerond;
  • € 5.066 voor vreemdelingen met een Europese blauwe kaart of met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf. 

    Inclusief 8% vakantietoeslag zou dat op jaarbasis afgerond per categorie uitkomen op respectievelijk € 41.084, € 56.040, € 29.446 en € 65.656.

Ingekomen expats en 30%-regeling

De salarisnorm voor ingekomen werknemers bedraagt in 2017 op jaarbasis minimaal € 37.000 bruto om in aanmerking te kunnen komen voor de 30%-regeling (inclusief de onbelaste vergoeding zou dat uitkomen op € 52.858). Voor werknemers met een geaccrediteerde masterdiploma die jonger zijn dan 30 jaar geldt een norm van € 28.125 (inclusief de onbelaste vergoeding zou dat uitkomen op € 40.179). De overige voorwaarden zijn ongewijzigd.