Maximale transitievergoeding 2017: € 77.000

De hoogte van de maximale transitievergoeding gaat volgend jaar omhoog. In 2017 zal de maximale transitievergoeding € 77.000 bruto bedragen, tenzij het jaarsalaris van de betreffende werknemer hoger is gelegen. Op dit moment bedraagt de maximale transitievergoeding nog € 76.000 bruto, tenzij het salaris van de betreffende werknemer op jaarbasis hoger is gelegen.

Jaarlijks bekijkt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een aanpassing van de maximale transitievergoeding nodig is. Dit doet hij op basis van de (verwachte) ontwikkelingen met betrekking tot contractlonen. Omdat de contractlonen in 2017 naar verwachting met 1,6% zullen stijgen, heeft de minister laten weten de maximale transitievergoeding voor 2017 af te ronden op € 77.000 bruto.

Het maximum van € 77.000 bruto geldt alleen voor transitievergoedingen ten aanzien van arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2017 eindigen. Voorwaarde daarbij is wel dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het berekenen van de (maximale) transitievergoeding? Of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.