MIT-subsidieregeling. Iets voor u?

In 2016 komt er € 55 miljoen budget beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT-regeling opent 10 mei a.s. en werkt op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De verwachting is dat de pot snel leeg zal zijn. Het is dus zaak snel te handelen als u in aanmerking wilt komen hiervoor.

U kunt subsidie krijgen voor:

  • Kennisvouchers
  • Haalbaarheidsstudies
  • Innovatie-adviesprojecten
  • R&D-samenwerkingsprojecten

MIT-kennisvouchers

Een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee u als mkb-ondernemer een kennisvraag kunt laten beantwoorden door een kennisinstelling. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling. De kennisvoucher heeft een waarde van 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3750.

MIT-haalbaarheidsstudies

De MIT-haalbaarheidsstudie gaat om het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Deze haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 50.000 per haalbaarheidsstudie.

Innovatie-adviesprojecten

U kunt subsidie krijgen op het inwinnen van innovatie-advies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag:

adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag gericht op de vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten (al dan niet op basis van het verrichten van onderzoek);
verstrekken van innovatie-adviesdiensten of innovatie-ondersteuningsdiensten.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 10.000.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Wanneer u samen met minstens één ander mkb-bedrijf een product, productieproces of dienst vernieuwt of ontwikkelt, dan komt u in aanmerking voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten subsidie. De subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D samenwerkingsverband dat een MIT-R&D samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkelingen (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D samenwerkingsverband. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag per deelnemer van € 100.000. Het is een tender.

Wilt u meer weten over de MIT-regeling of de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor deze subsidies, neem dan contact op met één van onze subsidie adviseurs.