Mogelijk btw-impact voor tussenpersonen bij goederentransacties

Onlangs heeft de btw-werkgroep van de Europese Commissie (EC) een document gepubliceerd met betrekking tot de btw-behandeling bij ABC-transacties naar aanleiding van de ‘Fast Bunkering’ uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU).

De discussie betreft ABC-transacties waarbij tussenhandelaren (zoals agenten, LRD’s of aan- en verkoopkantoren) betrokken zijn bij een transactie die wel de juridische eigendom over een goed verkrijgen maar niet de (feitelijke) beschikkingsmacht om te handelen als eigenaar van het goed. Volgens het HvJ EU moet in dergelijke gevallen de transactie worden aangemerkt als een rechtstreekse levering van de leverancier aan de uiteindelijke afnemer. De tussenhandelaar is volgens de btw-werkgroep niet betrokken bij de levering van het goed aangezien zij niet de feitelijke beschikkingsmacht over het goed verkrijgt. De btw-werkgroep van de EC concludeert vervolgens dat de transactie van de tussenhandelaar kwalificeert als een dienst.

Wij analyseren momenteel de mogelijke btw-impact van de Fast Bunkering zaak en het document van de EC. In het licht van deze ontwikkelingen raden wij btw-ondernemers aan actief hun btw-positie te onderzoeken om te bepalen of zij betrokken zijn bij dergelijke transacties zodat eventuele btw-risico’s in kaart worden gebracht. Zodra meer bekend is over eventuele wijzigingen, dan leest u dat hier.

Wilt u weten meer over dit onderwerp? Neem dan contact op met de btw-specialisten van Baker Tilly. Ook bereikbaar via telefoonnummer 030 258 70 00.