Mogelijke afschaffing dividendbelasting: storm in een glas water?

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is het voornemen opgenomen de dividendbelasting per 1 januari 2019 af te schaffen. Dit is vooral voordelig voor buitenlandse aandeelhouders, niet of nauwelijks voor Nederlandse.

Een in Nederland gevestigde vennootschap moet (in elk geval tot en met 2018) bij een dividenduitkering 15% dividendbelasting inhouden. In bepaalde situaties mag inhouding achterwege blijven. Zo mag inhouding achterwege blijven bij een dividenduitkering in een binnenlandse deelnemingssituaties (en soms ook in een buitenlandse deelnemingssituatie). Er is sprake van een deelneming indien de aandeelhouder een vennootschap is met een belang van minimaal 5% in de dividenduitkerende vennootschap.

Natuurlijk persoon als aandeelhouder

In Nederland kan een particuliere belegger de dividendbelasting verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting. Afschaffing van de dividendbelasting leidt voor natuurlijke personen die in Nederland wonen dus niet tot een belastingbesparing, maar enkel tot een beperking van de administratieve lasten. Voor in het buitenland wonende particuliere beleggers zal de afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting in het algemeen wel voordelig zijn. Dit is afhankelijk van de vraag of de Nederlandse dividendbelasting in het buitenland verrekenbaar is met de buitenlandse inkomstenbelasting.

Vennootschap als aandeelhouder

Nederlandse vennootschappen kunnen de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Ook voor hen leidt de afschaffing van de dividendbelasting niet tot een belastingverlaging, maar enkel tot een administratieve lastenverlichting. Voor buitenlandse vennootschappen kan de afschaffing wel voordelig zijn (afhankelijk van de vraag in hoeverre het buitenland de Nederlandse dividendbelasting verrekent).

Uitzondering

De dividendbelasting wordt volgens het regeerakkoord niet afgeschaft in misbruiksituaties en bij dividenduitkeringen naar ‘low tax jurisdictions’.

Vestigingsklimaat

Afschaffing van de dividendbelasting zorgt ervoor dat Nederland als vestigingsland aantrekkelijker wordt. Buitenlandse aandeelhouders zullen er minder op tegen hebben als de vennootschap zich in Nederland wil vestigen.

Onzekerheid

Hoewel het nog maar om een voornemen gaat, is het verstandig bij uw dividendplanning rekening te houden met de mogelijke afschaffing van de dividendbelasting. Wilt u weten wat de exacte gevolgen voor u zijn? Neem dan contact op met uw Baker Tilly adviseur voor meer informatie.