Mogelijke vrijstelling dividendbelasting voor aandeelhouders (rechtspersonen) in associatielanden

Op 24 november 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen dat betrekking had op de Portugese vennootschapsbelasting (C-464/14). Het arrest is vermoedelijk ook van belang voor Nederland.

Het ging in het arrest C-464/14 om een dividenduitkering door een Libanese en Tunesische dochtermaatschappij aan een Portugese moedermaatschappij. Het Hof van Justitie oordeelde dat de Portugese belastingheffing over het dividend in strijd kwam met de associatieovereenkomst EU-Libanon en met de associatieovereenkomst EU-Tunesië.

Behalve met Libanon en Tunesië, heeft de EU associatieovereenkomsten gesloten met Algerije, Egypte, Israël, Jordanië en Marokko.

Het arrest C-464/14 zou wel eens kunnen betekenen dat er in Nederland geen dividendbelasting mag worden geheven bij een dividenduitkering door een Nederlandse dochtermaatschappij aan een moedermaatschappij die is gevestigd in een associatieland (Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Tunesië).

Ook is het denkbaar dat de associatieovereenkomsten Nederland verplichten een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting toe te staan voor Nederlandse zustermaatschappijen, die een moedermaatschappij hebben die is gevestigd in een associatieland. Een fiscale eenheid kan verschillende fiscale voordelen opleveren.