Nieuwe arbeidsovereenkomst na tussentijdse functiewijziging?

Uit recente rechtspraak blijkt dat als een werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een werknemer tussentijds wijzigt, er niet automatisch een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat die meetelt in de ketenregeling.

Werknemer in betreffende casus had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2015 met een arbeidsduur van 24 uur per week.

Op 1 september 2015 kreeg werknemer promotie; werknemer kreeg een hogere functie en de arbeidsduur werd gewijzigd van 24 uur naar 28 uur per week. Werknemer was van mening dat hierdoor een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan was dat moest meetellen in de ketenregeling. De werkgever was het hier niet mee eens en stelde dat er slechts sprake was van een tussentijdse wijziging van de arbeidsovereenkomst.

De rechter oordeelde dat een tussentijdse wijziging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch betekent dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat. Ook niet op het moment dat een werknemer van functie wijzigt. Wordt de einddatum van de arbeidsovereenkomst verschoven, dan is de kans groot dat er wel een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat en dus een nieuwe schakel in de keten van arbeidsovereenkomsten. Dit laatste was in deze zaak niet het geval.

Bent u voornemens om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een of meerdere voorwaarden te wijzigen en wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust contact op met een van deĀ arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.