Nieuwe cao voor de horeca

Werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is met het CNV een nieuwe cao overeengekomen. De meerderheid van de leden (van KHN én CNV) hebben inmiddels vóór gestemd. Met ingang van 1 januari 2018 moeten de aangesloten werkgevers bij de KHN de cao gaan toepassen. Als horecawerkgever is het dan ook verstandig de ontwikkelingen goed in de gaten te houden, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen om aan de arbeidsvoorwaarden van de cao te voldoen.

De definitieve tekst van de cao is in december 2017 gereed, maar de KHN heeft nu al laten weten dat de lonen als volgt gaan stijgen:

01-01-2018
  • Loontabel die ten opzichte van het AVR 1,3% hoger is (de inflatie)
  • Prestatieverhoging vakkracht met een plus of min op basis van individuele beoordeling
01-07-2018
  • Loontabel en alle lonen voor vakkrachten plus 1%
01-01-2019
  • Loontabel plus inflatie (CBS-inflatiecijfer is begin november 2018 bekend)
  • Prestatieverhoging vakkracht met een plus of min op basis van individuele beoordeling
01-07-2019
  • Loontabel plus 1%

Verder zijn er bepalingen in de nieuwe cao opgenomen omtrent seizoenskrachten en invalskrachten, over bewaking van de grenzen van de arbeidstijdenwet, nachtdiensten in uitgaansgelegenheden, arbeid op alle zondagen en een toetsingsvrije horeca-RIE voor kleine werkgevers.

Algemeen verbindend verklaard

De cao-partijen gaan om een algemeen verbindend verklaring verzoeken bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Daarmee worden ook niet aangesloten werkgevers bij de KHN aan de cao gebonden. De KHN gaat er vanuit dat de cao in april 2018 algemeen verbindend wordt verklaard. Zover is het echter nog niet. Of dat zo snel gerealiseerd gaat worden, dient nog te worden bezien. Uiteraard houden wij dit proces goed in de gaten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de nieuwe horeca cao? Of heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtjuristen.