Nieuwe transfer pricing documentatieverplichtingen

Per 1 januari 2016 gelden voor internationaal opererende bedrijven zwaardere transfer pricing documentatievereisten. Bij een geconsolideerde groepsomzet van meer dan € 50 miljoen wordt het verplicht om een groepsdossier en lokaal dossier op te stellen. In het groepsdossier wordt een overzicht gegeven van de ondernemingsactiviteiten van de multinationale groep, de algehele verrekenprijsgedragslijn en de wereldwijde allocatie van inkomsten en economische activiteiten. In het lokale dossier wordt verrekenprijsinformatie opgenomen over de transacties die vanuit het desbetreffende land worden verricht. Het groepsdossier en het lokaal dossier moeten uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016 beschikbaar zijn.

Als de geconsolideerde groepsomzet meer bedraagt dan € 750 miljoen moet er ook nog een landenrapport aan de Belastingdienst beschikbaar te worden gesteld. In het landenrapport wordt – per land waarin de groep actief is – informatie opgenomen over (onder andere) de omzet, de winst voor belasting, de winstbelasting, het aantal werknemers en de materiële activa.

Het doel van de documentatieverplichtingen is om de Belastingdienst in staat te stellen te beoordelen of zich (in het desbetreffende land) substantiële verrekenprijsrisico’s voordoen. Op het niet voldoen aan de verplichtingen zijn sancties gesteld.

Documentatieverplichtingen voor MKB-plus

Voor een vennootschap of vaste inrichting die behoort tot een multinationale groep die een geconsolideerde groepsomzet heeft van minder dan 50 miljoen euro blijven de documentatieverplichtingen ongewijzigd. Omdat transfer pricing steeds meer de aandacht van de Belastingdienst heeft, is het raadzaam na te gaan of de vennootschap of vaste inrichting voldoet aan de sinds 2002 bestaande wetgeving. Uit de praktijk blijkt dat regelmatig niet aan de wettelijke minimumvereisten wordt voldaan.