Nieuwe werknemer met concurrentiebeding? En dan?

De economisch zware tijden lijken weer voorbij. De werkgelegenheid neemt toe en er is weer volop beweging op de arbeidsmarkt. Hoe vervelend is het dan om te moeten constateren dat de beste kandidaat voor de vacature wordt gebonden aan een concurrentiebeding bij zijn huidige werkgever. Neemt u de werknemer toch in dienst? Weet dan welke risico's daar mogelijk aan verbonden zijn.

Hoe zat het ook al weer?

Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Volgens de wet is een beding, gesloten tussen de werkgever en werknemer, slechts geldig onder twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de tweede voorwaarde is dat de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Beding bij overeenkomst bij bepaalde tijd

Slechts wanneer de werkgever daarvoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft, kan met de werknemer die voor bepaalde tijd in dienst treedt een concurrentiebeding gesloten worden. Deze belangen van de werkgever moeten schriftelijk worden gemotiveerd. Zo niet dan is het beding nietig. Een rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebeding kan geheel of gedeeltelijk vernietigd worden door de rechter.

Risico's concurrentiebeding

Een werknemer die bij u in dienst treedt, terwijl hij gebonden is aan een concurrentiebeding, kan door zijn oude werkgever gehouden worden aan het beding wanneer hij dat bij u overtreedt. Vaak staan op overtreding hoge boetes. De werknemer zal zijn werk moeten neerleggen en mogelijk in diverse procedures worden betrokken die veel tijd en geld kosten. Ondertussen kunt u de werknemer niet inzetten waarvoor u hem heeft aangenomen en loopt u wellicht omzet mis. Bovendien kunt u in uitzonderlijke gevallen als nieuwe werkgever ook in rechte betrokken worden op grond van een onrechtmatige daad.

Wat te doen?

Besteed gedurende de werving en selectie van nieuw personeel dan ook aandacht aan de vraag of de kandidaat is gebonden aan een concurrentiebeding. Zo ja, ga na in hoeverre een werknemer in overleg daar met zijn huidige werkgever afspraken over wil maken. Dit kan veel narigheid achteraf voorkomen. Onze HR-specialisten helpen u graag in dit proces.

Rechtsgeldig concurrentiebeding

Wilt u weten of een concurrentiebeding van een kandidaat rechtsgeldig is overeengekomen, neem dan contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van Baker Tilly Employment Advisory.