NOW 3.0 – Ontslag mag

Vanaf 16 november a.s. kunnen ondernemers – naar verwachting – een aanvraag bij het UWV indienen voor de derde variant van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Kort gezegd bestaat de NOW 3.0 uit drie tijdvakken van elk drie maanden, lopend van oktober 2020 tot en met juni 2021. De voorwaarden voor het tijdvak in 2020 bestaan uit een combinatie van de NOW 1.0 en 2.0. Oftewel, een omzetverlies van minimaal 20% ten opzichte van een kwart van de totale omzet over 2019 en een verbod op het uitkeren van dividend en bonussen (behoudens aan werknemers die niet het beleid bepalen) en het inkopen van eigen aandelen.

Voor de twee tijdvakken in 2021 verandert er wel het nodige. Zo wordt het vereiste omzetverlies verhoogd naar 30% en wordt de subsidie afgebouwd van maximaal 90% (waarvan 10% verplicht naar scholing en werk-naar-werk begeleiding gaat) naar 70% in het tweede tijdvak en 60% in het derde tijdvak. Voor een overzicht van de voorwaarden van de NOW 3.0, wat er wijzigt en wat er gelijk blijft, kun u het schema hieronder bekijken.

  Tijdvak 1 Tijdvak 2 Tijdvak 3
Periode 1-10-2020 t/m 31-12-2020 1-1-2021 t/m 31-3-2021 1-4-2021 t/m 30-6-2021
Minimale omzetdaling 20% 30% 30%
Maximum vergoedingspercentage 90%* 70% 60%
Vrijstellingspercentage loonsom 10% 15% 20%
Korting bedrijfseconomisch ontslag loonsom Nee Nee Nee
Maximaal te vergoeden loon 2x het max dagloon: €9.538 per maand per werknemer 2x het mag dagloon: €9.538 per maand per werknemer 1x het max dagloon: €4.769 per maand per werknemer
Inspanningsverplichting scholing / werk-naar-werk Ja Ja Ja
Verbod uitkering dividend en bonus Ja Ja Ja
Forfaitaire opslag werkgeverslasten 40% 40% 40%
Voorschot subsidiebedrag 80% 80% 80%

*Let op: 10% hiervan inzetten voor scholing/werk-naar-werk

Ontslag

Interessant is dat in de NOW 3.0 de ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen. Het wordt wel verplicht om voorafgaand aan het aanvragen van ontslagvergunningen hierover te bellen met het UWV, met als sanctie een korting van 5% op de subsidie. De verwachting is echter dat dit meer een formaliteit zal zijn dan een serieuze hobbel om toestemming te krijgen om personeel te ontslaan.

Hiermee geeft de regering blijk dat de verlenging van het financiële steunpakket weliswaar voor veel ondernemers zeer welkom is, maar dat deze financiële steun in steeds meer gevallen onvoldoende is om het hoofd boven water te houden zolang er allerlei beperkingen zijn als gevolg van COVID-19. Wij zien steeds vaker dat ondernemers serieus gaan kijken naar reorganisatie mogelijkheden.

Reorganisatie

Bij een reorganisatie komt vaak veel bij kijken:

  • Beslissen waar in de organisatie gesneden moet worden en hoeveel werknemers dit betreft. Als het er meer dan twintig zijn, is in principe de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing, zodat er ten minste een maand voor aanvang van de ontslagprocedure een melding bij het UWV moet worden gedaan en overleg met vakbonden dient plaats te vinden.
  • Vaststellen welke functies onderling uitwisselbaar zijn (aan de hand van functieomschrijvingen, of -als die er niet zijn- aan de hand van een competentie onderzoek), zodat het afspiegelingsbeginsel correct kan worden toegepast.
  • Als er een Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, moet die tijdig bij de besluitvorming worden betrokken, zodat zij hun medezeggenschapsrechten op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen uitoefenen.
  • Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie kan het zinvol zijn om een Sociaal Plan op te stellen.
  • Een goede, juridisch correcte vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst in onderling overleg kan worden beëindigd, is hoe dan ook onontbeerlijk.
  • Een adequate onderbouwing van de bedrijfseconomische noodzaak voor een ontslagprocedure bij het UWV, voor het geval niet iedereen een vaststellingsovereenkomst wil tekenen.

Vragen?

Een reorganisatie is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, maar vergt (vooral) een goede voorbereiding. Zoals bekend, is een goede voorbereiding het halve werk. De arbeidsrechtjuristen en HR consultants van Employment Advisory hebben ruime ervaring met allerlei soorten reorganisaties. Wilt u advies over de beste aanpak of concrete ondersteuning bij het uitvoeren van een reorganisatie, in zijn geheel of bij delen daarvan, neemt u dan gerust contact op met Jolijn van den Bosch of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.

Heeft u vragen over de NOW 3.0 of andere ondernemersvragen naar aanleiding van de coronacrisis, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Of u neemt een kijkje op onze corona-omgeving.