NOW 3.0, TVL en thuiswerken: wat kan, mag en moet?

De ontwikkelingen rondom COVID-19 en de maatregelen die de overheid in verband daarmee treft, volgen elkaar in rap tempo op. De ene regeling is nog maar net gepubliceerd of er volgt alweer een wijziging. In dit artikel wordt een aantal recente aanpassingen van verschillende steunmaatregelen besproken en wordt kort stilgestaan bij de arbeidsrechtelijke consequenties die de huidige lockdown met zich mee brengt.

NOW

Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 (oktober – december 2020) stond aanvankelijk open van 16 november tot en met 13 december jl. In verband met de door de overheid verplichte sluitingen van winkels/instanties in diverse sectoren per 15 december 2020, wordt het aanvraagloket heropend van 15 december tot en met 27 december 2020.

Tot voor kort gold voor het tweede (januari – maart 2021) en derde tijdvak van de NOW 3.0 (april – juni 2021) een vereist omzetverlies van minimaal 30% om in aanmerking te kunnen komen voor deze loonsubsidie. Ook de hoogte van de subsidie zou afnemen naar 70% in het tweede tijdvak en 60% in het derde tijdvak.

Recentelijk heeft het kabinet besloten om de voorwaarden voor het tweede tijdvak gelijk te houden aan die voor het eerste tijdvak. Oftewel een minimaal omzetverlies van 20% en een subsidie van (maximaal) 80% van de loonsom.

TVL

Ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn de voorwaarden herzien. Het subsidiepercentage wordt zowel voor het laatste kwartaal van dit jaar als het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld aan de hand van het omzetdervingspercentage. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar maximaal 70%. De omzetdrempel zou in het eerste kwartaal van 2021 verhoogd worden naar 40%, maar blijft nu gehandhaafd op 30%, gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Daarnaast blijft de TVL tot en met het eerste kwartaal van 2021 openstaan voor alle bedrijven, ongeacht de SBI-code.

Aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020 kunnen tot en met 29 januari 2021 worden gedaan. Ondernemers die de TVL voor deze periode al hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. Zodra het systeem is aangepast op deze wijzigingen, ontvangen zij een extra betaling.

Thuiswerken

Door de nieuwe lockdown zullen opnieuw meer werknemers vanuit huis moeten werken. Uit onderzoek is inmiddels duidelijk dat veel werkgevers, en werknemers, willen dat thuiswerken überhaupt meer de norm wordt dan alleen voor dit jaar. Thuiswerken brengt voor werkgevers niet alleen financiële voordelen met zich mee, maar ook bepaalde verplichtingen, omdat de werkplek nu deels naar het huis van de werknemer wordt verplaatst. Daarnaast brengt het een andere manier van managen met zich mee.

Wat kan, mag en moet als uw werknemers thuiswerken, leest u hier. Als u wilt weten hoe uw werknemers het thuiswerken ervaren, wat er goed werkt en wat minder goed, maak dan gebruik van het Belevingsonderzoek Thuiswerken van Baker Tilly.

Contact

Heeft u vragen over de NOW regeling, de TVL of de mogelijkheden rondom thuiswerken, neemt u dan gerust contact op met Jolijn van den Bosch of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.

Heeft u andere ondernemersvragen naar aanleiding van de coronacrisis, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Of u neemt een kijkje op onze corona-omgeving.