Onregelmatigheidstoeslag en vakantie

Heeft u werknemers die op onregelmatige tijden werken en ontvangen zij daar een (onregelmatigheids)toeslag (ORT) voor? Dan is de kans groot dat zij ook recht op een gemiddelde ORT hebben tijdens vakantie. Uitgangspunt is dat werknemers tijdens hun vakantie vergelijkbaar loon moeten ontvangen als wanneer zij werken. De achtergrond daarvan is dat werknemers geen drempel moeten voelen bij het opnemen van vakantiedagen.

Intrinsieke samenhang

Als de onregelmatigheidstoeslag valt onder het begrip ‘loon’, dan moet die toeslag ook tijdens de vakantie worden betaald. Dat is van dwingend recht. Daarvan kan niet worden afgeweken, ook niet bij cao. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich hier al tweemaal over uitgelaten en in de Nederlandse rechtspraak wordt hierbij aangesloten.

Bepaald is dat de looncomponenten die ‘intrinsiek samenhangen’ met de taken die de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst zijn opgedragen, moeten worden doorbetaald tijdens de vakantie van de werknemer. Bij ‘intrinsieke samenhang’ moet het gaan om die looncomponenten die wezenlijk onderdeel uitmaken van het loon en een vergoeding zijn voor een wezenlijk deel of een wezenlijk aspect van de werkzaamheden van de werknemer. De rechtspraak leert dat de ORT tot het gebruikelijke loon behoort indien het onregelmatig werken deel uit maakt van de taken van de werknemer. In hoeverre de werknemer verplicht kan worden om op onregelmatige tijden te werken, is in dat kader relevant. Ook moet sprake zijn van een representatieve periode, en een zekere regelmaat waarmee de ORT wordt uitbetaald. 

Vijf jaar terug

Het voorgaande heeft tot gevolg dat wanneer en zodra ORT onderdeel uitmaakt van het begrip ‘loon’ een dergelijke vordering pas verjaart na vijf jaar. Dit betekent dat uw medewerkers u in beginsel nog kunnen aanspreken op een vergoeding voor gemiste ORT tijdens vakantie over een periode tot vijf jaar terug.

In onderling overleg mogen hier -per werknemer- afwijkende afspraken over gemaakt worden (bijvoorbeeld dat er in het geheel wordt afgezien van de vordering, of dat een lager bedrag dan waar de werknemer daadwerkelijk recht op heeft wordt overeengekomen, of bijvoorbeeld een gespreide betaling). Advies is die afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Heeft u vragen over (gemiste) onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie? Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of wilt u een vaststellingsovereenkomst (laten reviewen) die u in dit kader kunt gebruiken? Neemt u dan contact op met Nienke Lemmink of één van onze andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.