Ontslag op staande voet leidt soms tot transitievergoeding

Als werkgever bent u een transitievergoeding verschuldigd als u het initiatief neemt om een arbeidsovereenkomst (van tenminste 24 maanden) van een werknemer te beëindigen of niet voort te zetten. Tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Dan geldt die verplichting tot het betalen van een transitievergoeding niet. De Hoge Raad boog zich onlangs over de vraag of een dringende reden voor ontslag op staande voet hetzelfde is als ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’. De Hoge Raad kwam met een verrassende conclusie.

In deze zaak wordt een werknemer, nadat hij voor de tweede keer onder invloed van alcohol op het werk verschijnt, op staande voet ontslagen. De werkgever hanteert een regeling alcohol- en drugbeleid, waarin is vastgelegd, dat werknemers voor aanvang en tijdens het werk niet onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen mogen zijn. De kantonrechter en het Hof bepalen beiden dat het ontslag op staande voet terecht is en er ook geen transitievergoeding verschuldigd is, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De werknemer vraagt vervolgens de Hoge Raad te beoordelen of een werknemer, die op staande voet is ontslagen, (toch) recht kan hebben op een transitievergoeding.

  • Dringende reden voor ontslag op staande voet
    De Hoge Raad boog zich over de vraag of een dringende reden voor ontslag op staande voet, in dit geval het tegen de regels in onder invloed van alcohol op het werk verschijnen, gelijkgesteld kan worden aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een medewerker. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat dit niet het geval is.
  • Recht op transitievergoeding
    De Hoge Raad komt daarmee tot het oordeel, dat niet is uitgesloten dat een werknemer, die rechtsgeldig op staande voet is ontslagen, recht heeft op een transitievergoeding. Een rechter moet daarom, als er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, de aanspraak op transitievergoeding afzonderlijk beoordelen.
  • Gevolgen werkgevers
    Een dringende reden voor een ontslag op staande voet betekent dus niet dat de werknemer daarmee geen recht heeft op een transitievergoeding. Wij adviseren u daar rekening mee te houden als u een werknemer met een arbeidsovereenkomst van ten minste 24 maanden op staande voet ontslaat.

Wij staan u graag bij!
Wilt u meer informatie over ontslag op staande voet of de transitievergoeding? Neem dan contact op met Nienke Lemmink of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.