Ontslag op staande voet via social media mogelijk?

Ga u zelf maar eens na: hoe vaak bent u op een dag bezig met Facebook, LinkedIn, Twitter, maar ook Whatsapp? De grens tussen zakelijk en privégebruik van deze communicatiemogelijkheden vervaagt steeds meer. Appen met je klant, een vacature op LinkedIn plaatsen en successen delen op Twitter. Wie doet dat niet? Maar wat als je werknemer zijn ongenoegen over zijn leidinggevende uit op Facebook? Of zich ziekmeldt via Whatsapp?

In alle fases van een arbeidsrelatie (aangaan en beëindigen van en gedurende de arbeidsrelatie) kan social media een belangrijke rol spelen. Het begint al bij het werven en selecteren van die potentiële werknemer. De kans is groot dat u kijkt hoe de persoon in kwestie zich presenteert op social media. Steeds meer werkgevers maken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al afspraken met hun werknemers als het gaat om social mediagebruik, zoals het gebruik tijdens werktijd. Volstaat het ziek melden via Whatsapp of zijn daar andere procedures voor? Als het gebruikelijk is dat er namens uw organisatie berichten worden gedeeld via social media, vergt dat ook iets van uw werknemer. Een en ander wordt steeds vaker vervat in een zogeheten social mediaprotocol, als onderdeel van het huishoudelijk reglement of personeelshandboek.

Ontslag via Whatsapp

In de wet staan uitingen door middel van social media nog niet expliciet vermeld als erkend middel om aan te zeggen of over te gaan tot ontslag. In de jurisprudentie zijn inmiddels wel veel (ook vermakelijke) uitspraken over dit onderwerp te vinden. Zo ‘accepteerde’ recent een kantonrechter een via Whatsapp gegeven ontslag op staande voet. Dit had overigens met name te maken met het feit dat de desbetreffende werknemer de ontvangst van dit bericht ter zitting bevestigde.

Bewijsvoering

Een ander voorbeeld is dat een werkgever per Whatsapp liet weten dat de arbeidsovereenkomst na een bepaalde datum niet zou worden voortgezet (de bekende aanzegverplichting). De kantonrechter oordeelde dat aan de bedoelde verplichting op deze wijze was voldaan. Ook hierbij gold dat de kantonrechter met name waarde hechtte aan het feit dat de werknemer op het Whatsapp-bericht reageerde, zodat ervan uit kon worden gegaan dat het bericht haar had bereikt. Zo blijkt ook maar eens dat bepaalde berichten van belang zijn om te bewaren. Het komt nogal eens voor dat uitingen via social media als bewijsstuk worden ingebracht tijdens een procedure.

Bewustzijn vergroten

Linksom of rechtsom: social media is ook op de werkvloer aan de orde van de dag. Ons advies is dat zowel de werkgever als de werknemer zich hier (steeds) meer bewust van moeten zijn. De adviseurs van Employment Advisory verzorgen presentaties voor organisaties om het bewustzijn van social mediagebruik te vergroten.

Meer informatie

Wilt u advies over hoe in bepaalde situaties om te gaan met social media op de werkvloer? Of hoe u social media gebruik aan banden kunt leggen? Neem voor de antwoorden op deze vragen of meer informatie over social media contact op met ons. Dat mag overigens ook via LinkedIn of Twitter.