Ontstaan douaneschuld niet automatisch verschuldigdheid van invoer-btw

Recent heeft het Hof van Justitie EU (hierna: ‘HvJ’) een arrest gewezen waarin is bepaald dat bij het ontstaan van een douaneschuld niet automatisch btw verschuldigd is.

De feiten in dit arrest liggen als volgt. Eurogate Distribution GmbH heeft goederen in doorvoer van haar klanten in haar douane-entrepot (gelegen in Duitsland) opgeslagen en deze voor verzendingen naar Oost-Europese landen gehergroepeerd. De zendingen zijn door de in de landen van bestemming gevestigde vervoersondernemingen ‘af magazijn’ van Eurogate overgenomen. Vervolgens heeft een douanecontrole plaatsgevonden waaruit blijkt dat de uitslag uit het douane-entrepot, gedeeltelijk met vertraging en derhalve niet op de wettelijke voorgeschreven wijze, in de voorraadadministratie is opgenomen. Voor het niet-nakomen van deze formele verplichting is door de Duitse douane zowel het bedrag van de douanerechten alsook van de Duitse btw bij invoer vastgesteld.

Vervolgens is aan het HvJ gevraagd of invoer-btw verschuldigd is bij het opslaan van een goed afkomstig uit een derde land in een douane-entrepot, zonder daarover te kunnen beschikken, waarbij een formele douane-verplichting niet nagekomen wordt. Het HvJ oordeelt dat bij het enkel ontstaan van een douaneschuld, dit niet automatisch betekent dat btw bij invoer verschuldigd is.

Handelt u internationaal en voert u goederen (weder)uit, dan heeft deze uitspraak mogelijk impact op uw situatie. Neem dan contact op met de btw-specialisten van Baker Tilly.