Open Fonds voor Gemene Rekening

Een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) kan (net als een bv) worden gebruikt voor het verlagen van de belastingdruk op beleggingsvermogen in box 3, maar (wellicht) zonder UBO-registratieplicht.

Wat is een OFGR?

Een OFGR is een overeenkomst tussen minimaal twee beleggers met als doel het voor gezamenlijke rekening beleggen. De participanten van een OFGR delen naar rato van hun inleg in de opbrengsten. Een OFGR heeft geen rechtspersoonlijkheid en wordt niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Belastingbesparing met een OFGR

Indien het rendement op uw beleggingen laag is, kan het fiscaal voordelig zijn uw beleggingen (niet zijnde onroerend goed) in te brengen in een OFGR of in een besloten vennootschap (bv). Daarbij is vereist dat u een belang van minimaal 5% verkrijgt in het OFGR (of in de bv). Een OFGR (een bv) betaalt vennootschapsbelasting over het werkelijke rendement op de beleggingen (20%-25%). De participant (aandeelhouder) is bij een winstuitkering door het OFGR (of door de bv) 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijkbelangheffing) verschuldigd. Bij lage rendementen is de gecombineerde druk van vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing lager dan de box 3-heffing over het fictieve rendement.

Vooralsnog geen UBO-registratieplicht

In alle EU-landen wordt gewerkt aan de invoering van een UBO-register waarin wordt vastgelegd wie de uiteindelijk belanghebbende (‘UBO’) is van een bedrijf. Onder het huidige consultatiewetsvoorstel valt een OFGR, in tegenstelling tot een bv, niet onder de UBO-registratieplicht. De cijfers van een OFGR hoeven ook niet gepubliceerd te worden in het Handelsregister (in tegenstelling tot de cijfers van een bv).

Wachttijd bij Belastingdienst

Door de toegenomen belangstelling voor een OFGR zijn in korte tijd veel verzoeken gedaan aan de Belastingdienst tot het afgeven van fiscale nummers aan OFGR’s. Vanwege het grote aantal meldingen is er een langere doorlooptijd dan normaal.