Opinie VAT Expert Group: Naar een definitief btw-systeem

Op 20 mei 2016 heeft de VAT Expert Group gereageerd op het VAT Action Plan. De Expert Group verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om verder onderzoek te doen naar het implementeren van het bestemmingslandbeginsel in grensoverschrijdende goederenhandel tussen ondernemers. Men tracht hiermee gelijke kansen te creëren voor zowel grensoverschrijdende als lokale goederentransacties en tegelijkertijd de btw-fraude te bestrijden.

De VAT Expert Group roept daarbij de lidstaten, de Europese Commissie en het bedrijfsleven op om:

  1. efficiënt gebruik te maken van de reeds bestaande maatregelen om btw-fraude te bestrijden. Daarbij zouden de lidstaten en de Europese Commissie zich verder moeten inspannen om de internationale samenwerking en de manier van samenwerking tussen de fiscale autoriteiten te verbeteren;
  2. samen te werken om de btw-fraude te bestrijden middels een gecoördineerde aanpak dat voldoet aan de vereisten van de ‘Single Market’;
  3. actief, tijdig en efficiënt samen te werken om een robuust, eerlijk en efficiënt systeem te creëren dat gebaseerd is op het bestemmingslandbeginsel.

Deze opinie van de Expert Group zal zeker ook impact hebben op de voorstellen ten behoeve van de cross-border e-commerce sector aangezien ook hiervoor een gecoördineerde Europese samenwerking noodzakelijk is. Op naar de Ecofinraad van 25 mei waarbij wij hopen op wat nadere invulling!

Bron: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/expert_group/opinion_action_plan_en.pdf