Oproep van de Europese Commissie ter voorbereiding op de Brexit

De Europese Commissie roept burgers, bedrijven, lidstaten en EU-instellingen op om de nodige voorbereidingen te treffen met het oog op de naderende Brexit. Het doel is om de negatieve economische gevolgen te beperken tot een minimum. In dit artikel gaan we in op de oproep van de Commissie van 19 juli 2018.

Achtergrond: de mogelijkheid van een no-deal scenario

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (hierna: het VK) laten weten de Europese Unie te gaan verlaten. Momenteel zijn het VK en de EU volop aan het onderhandelen over het terugtrekkingsakkoord. De onderhandelingsperiode heeft een termijn van 2 jaar. Dit betekent in beginsel dat vóór 29 maart 2019 overeenstemming moet zijn bereikt op het terugtrekkingsakkoord.

Indien overeenstemming niet tijdig wordt gerealiseerd, vervallen de EU-Verdragen voor het VK en wordt het ‘no-deal scenario’ realiteit. Dit betekent onder meer dat er in de toekomst mogelijk veel meer douanebelemmeringen zullen zijn voor wat betreft de handel met het VK. Hierbij kan gedacht worden aan buitengrenscontroles, vereiste certificaten, keuringen, vergunningen, en andere douaneformaliteiten die nu nog niet van toepassing zijn.

Overgangsperiode?

Het no-deal scenario is overigens geen zekerheid. In het geval dat een geratificeerd terugtrekkingsakkoord wordt bereikt, zal naar alle waarschijnlijkheid een overgangsperiode intreden. Deze overgangsperiode zou in werking treden na de Brexit en gelden tot 31 december 2020. EU wet- en regelgeving blijven tot die datum van kracht voor het VK. Het VK blijft dan deel uitmaken van de douane-unie en de interne markt van de EU; het land mag echter niet meer meebeslissen over nieuwe EU-wetgeving.

De overgangsperiode geeft het bedrijfsleven de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op het moment dat het VK vanuit Europees perspectief een zogenoemd ‘derde land’ wordt. In deze periode zal het VK met de Europese Unie gaan onderhandelen over de invulling van de wederzijdse toekomstige relatie. In dit kader merken wij op dat een mogelijk handelsakkoord waarschijnlijk een belangrijk onderwerp van discussie zal vormen.

Blijf up-to-date en bereid u voor!

Sinds 2017 is de Europese Commissie actief in de weer om alle betrokken partijen voldoende informatie te geven over de gevolgen van de Brexit. Deze oproep van de Europese Commissie laat naar onze mening zien dat het langzamerhand ernst wordt: ‘als u zich nog niet heeft voorbereid op de Brexit, dan moet het nu gebeuren’.

Als u verwacht dat uw bedrijf gevolgen van de Brexit zal ondervinden, en u wilt hierover eens sparren of advies inwinnen, dan kunt u contact opnemen met Marisa Hut.